تماس ها

Last update : March 2017

صلیب سرخ ایسلند

نشانی‌Efstaleiti 9, 103 Reykjavík:

شماره تماس570 4000 :

شماره فکس570 4010 :

آدرس ایمیلcentral@redcross.is:

آدرس سایتhttp://www.raudikrossinn.is/:

ساعت کاری: از دوشنبه تا پنجشنبه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ و روز‌های جمعه از ۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰

در ایسلند، دفتر صلیب سرخ نماینده کمیسریای عالی‌ پناهندگی(UNHCR) است و به پناهندگان برای یافتن محل اقامت، دریافت مبلمان و لوازم الکتریکی‌، کمک اولیه و کمک‌های روانی‌، خدماتی ارائه میدهد. علاوه بر این، این دفتر در پیدا کردن عزیزان و افراد خانواده که مفقود شودند، به متقاضیان کمک مینماید.

نه به مرز در ایسلند(NoborderIceland)

آدرس سایتwww.nobordersiceland.org:

آدرس صفحه فیسبوکhttps://www.facebook.com/nobordersiceland/:

آدرس ایمیلnoborders.iceland@gmail.com:

سازمان Solaris - Refugeereleif organization

آدرس صفحه فیس بوک: https://www.facebook.com/solarishjalparsamtok/?fref=ts

موسسه UmboðsmaðurBarna/ChildrensOmbudsman

آدرس سایت: www.barn.is

موسسه Pastor oftheImmigrants, ToshikiToma

آدرس سایت: http://www.toma.is/prestur-innflytjenda/

مرکز اسلامی

آدرس سایت: http://www.icci.is/

موسسه Eflingworkersunion

آدرس سایت: https://efling.is/

موسسه IWW

آدرس سایت: https://iwwisland.org/

مرکز آموزش زبان میمیر (Mímirlanguagecourses)

آدرس سایت: www.mimir.is

مرکز آموزش زبان چند فرهنگی(Multikulti language courses)

آدرس سایت: www.multimal.org

سازمان دفاع از حقوق افراد ال جی بی تی (Samtökin 78 LGBTQI organization)

آدرس سایت: http://www.samtokin78.is/news-and-announcements