فنلاند و تماس با ما

Last update : January 2014

Vapaa liikkuvuus یا شبکه آزادی جنبش, از پناهجویان و مهاجران برای مشکلات حقوقی‌شان حمایت می‌کند. این شبکه به متقاضیان، در روز دوشنبه هرهفته از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر در شهر هلسینکی، خیابان Päijänteentie 35مشاوره می‌دهد. شما می‌توانید مستقیما به پذیرش بیایید. شما همچنین می‌توانید برای تماس تلفنی از روز دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر با شماره تلفن 040 2410 662 با این مرکز ارتباط برقرار کنید.


Vapaa liikkuvuus یا شبکه آزادی جنبش, از پناهجویان و مهاجران برای مشکلات حقوقی‌شان حمایت می‌کند. این شبکه به متقاضیان، در روز دوشنبه هرهفته از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر در شهر هلسینکی، خیابان Päijänteentie 35مشاوره می‌دهد. شما می‌توانید مستقیما به پذیرش بیایید. شما همچنین می‌توانید برای تماس تلفنی از روز دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر با شماره تلفن 040 2410 662 با این مرکز ارتباط برقرار کنید.

وبسایت: http://www.vapaaliikkuvuus.net/category/english/

ایمیل: vapaaliikkuvuus@gmail.com

مرکز مشاوره فنلاندی پناهجویان یک سازمان غیر دولتی است که توسط سازمانهای دیگر غیر دولتی در سال ۱۹۸۸ در فنلاند تاسیس شد (وبسایتhttp://www.pakolaisneuvonta.fi/ را ببینید). مرکز مشاوره پناهجویان برای متقاضیان پناهندگی، پناهجویان و دیگر خارجی‌های مقیم فنلاند، مشاوره و کمک حقوقی تهیه می‌کند. مرکز مشاوره پناهجویان ۵ مرکز در فنلاند دارد.

دفترهلسینکی Helsinki

آدرس: Kaisaniemenkatu 4 A,6.krs, 00100 Helsinki

شماره تلفن +358 (0)75 7575 100

شماره فکس +358 (0)75 7575 120

آدرس ایمیلpan@pakolaisneuvonta.fi

این مرکز در روزهای کاری هفته (دوشنبه تا جمعه)، از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر باز است.

دفتر لاپینرانتا Lappeenranta

آدرس Koulukatu 11, 53100 Lappeenranta

شماره تلفن +358 5 420 71520

شماره فکس +358 5 541 2320

دفترکوولا Kouvola

آدرسKauppamiehenkatu1 A 6, 45100 Kouvola

شماره تلفن +358 (0)75 7575 101

شماره فکس +358 (0)5 371 3115

این دفتر در روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های ۹ تا۱۲ ظهر و ۱ تا ۴ بعد از ظهر باز می‌باشد.

دفتراولو Oulu

آدرس Hallituskatu 23 A 6 , 90100 Oulu

شماره تلفن +358 (0)75 7575 105

شماره فکس +358 (0)8 5578 030

این دفتر در روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های ۹ تا۱۲ ظهر و ۱ تا ۴ بعد از ظهر باز می‌باشد.

دفتر ارواینن Oravainen

در این دفتر ملاقات با وکیل تنها با وقت قبلی امکان پذیر است. درغیر این صورت، تماسهای تلفنی به مرکز هلسینکی که در روزهای دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر باز هستند، وصل می‌شوند.

آدرس Öurintie31, 66800 Orvainen

شماره تلفن+358 (0)75 7575 100

شماره فکس+358 (0)75 7575 120

آدرس ایمیلpan@pakolaisneuvonta.fi