مرور کلی اکراین/ اطیلاعات عمومی:

last update: May 2011

مرور کلی اکراین/ اطیلاعات عمومی: برای بسیاری از پناهندگان و مهاجرین از آسیاو آفریقا اکراین به طور عمده یک ایستگاه گذرگاه به دیگر کشورهای اروپایی هست.
برای مهاجران از ازبکستان یا مولداوی (و دیگر شهروندان از شوروی سابق) اکراین نیز کشوری برای پیدا کردن کار است.
آنها نیاز به ویزا برای ورود به اکراین ندارند; آنها نیز میتوانند نود روز بدون ثبط نام آنجا بمانند. اما این حق برای کار شامل نمیشود. برای اجازه کار قانونی ثبط نام دائمی از لحاظ نیاز است. سطح بالایی از بروکراسی و فساد در اکراین وجود دارد. مهاجرت و پناهندگی قانونی در حال حاضر کار نمیکند و پر از شکافها و تناقضات همراه با قانون های دیگر است. خیلی سخت است برای دریافت اجازه کار یا ثبط نام برای اقامت دائم در اکراین. در اکراین خوابگاه پناهندگان بسیار کم و همچنین پر است. در جامعه اکراینی سطح ترس از مهاجر بسیار بالاست; که همچنین تحت تأثیر کار پلیس هم هست.
آنها حملات زیادی بر علیه مهاجرینی که مدرک ندارند میکنند و اغلب مردم در کوچه و بازار و خیابان به علت پروفایل نژادی خواستار رشوه یا دستگیری افرادی که اسناد معتبر ثبط نام معتبر ندارند میشوند. اما حتی در قطارها; اتوبوسها و شاهراها به مناطق غربی اوکراین کنترل های سختی وجود دارد. در مناطق مرزی که تحت مراقبت های خاصی برای مهاجرینی که بدون اسناد رسمی هستند توسط پلیس و نگهبانهای مرزی دستگیر میشوند.
اغلب این مردم در بازداشت قرار داده میشوند; بعضی اوقات برای شش ماه.
 
مهاجرین با ویزای معتبر در اوکراین با مشکلات زیادی مواجه میشوند: اگر آنها نتوانند دلیل سفرشان را در منطقه داخل مرزی توضیح دهند.
اگر چه تعداد زیادی از مهاجران و پناهندگان تلاش میکنند تا از مرزهای غربی اوکراین به طور غیر قانونی به اروپا بروند. برای مثال به لهستان: اسلواکی و مجارستان.
اکثرأ; زیاد خطرناک نیست چون آنجا آبی وجود ندارد.
اما آنجا کوهستان و جنگل وجود دارد که بعضی اوقات افراد گم میشوند.
علاوه بر این در اوایل بهار: پاییز و زمستان وقتی که سرد و ابری است; مردم باید مواظب باشند چون احتمال مرگ از سرمای زیادی است و رودخانه تایسا میان اکراین و مجارستان بسیار خطرناک است.
اگر پناهندگان و مهاجران توسط نگهبانان مرزی در مرزهای مجارستان و اسلواکی دستگیر شوند با خطر بزرگی از بستری مجدد در اوکراین مواجه میشوند.
اگر چه درخواست محافظت از پناهندگی را کنند.
فشار غیر قانونی - از پلیس مرزی اتحادیه اروپا پشت یک عمل به طور منظم.
بنا بر این بسیار مهم است سعی کنید به اسرار و صراحت درخواست پناهندگی کنید.

www.bordermonitoring-ukraine.org

Further detailed informations on Ukraine:

http://www.hrw.org/en/reports/2010/12/16/buffeted-borderland-0

 

More information on this site: http://w2eu.info/ukraine.en.html

Go back