اوکراین

تماس با ما در اوکراین

تماس با ما در اوکراین

Read more …

بررسی اجمالی در ا وکراین

بررسی اجمالی در ا وکراین

مرور کلی اکراین/ اطیلاعات عمومی: برای بسیاری از پناهندگان و مهاجرین از آسیاو آفریقا اکراین به طور عمده یک ایستگاه گذرگاه به دیگر کشورهای اروپایی هست
برای مهاجران از ازبکستان یا مولداوی (و دیگر شهروندان از شوروی سابق) اکراین نیز کشوری برای پیدا کردن کار است.

Read more …