آثار باقی مانده در اروپا

آثار باقی مانده در اروپا

نام نمایشگاهی است که در حال گسترش است و از مرزهای خارج از اروپا به مرزهای درون اتحادیه اروپا آغاز گسترش یافته است.

این نمایشگاه داستان افرادی است که در راه سفر خود به قاره اروپا هستند. این جمعیتهای انسانی درباره ورود موفقیت آمیز خود به خاک اروپا بدون ارائه اثر انگشت و در نظر گرفتن آینده پر مخاطره خود صحبت می کنند. برای نمونه می توان به یکی از این موارد اشاره کرد که موسوم به "تله دوبلین 2" می باشد و در راه سفر خود افراد زیادی را از سفر بازداشتند و به یونان برگرداندند والبته در این راه موفقیتهای زیادی هم در برابر این خطرات کسب کردند. مذاکرات درباره توافقات موقت نیز صورت گرفت که مخاطرات کم و بیشی نیز به همراه داشتند که در آتن صورت گرفتند و تلاشی بود برای غلبه بر مشکلات موجود در مرز دوبلین و ایتالیا که دو یا سه بار روی داد. و این موضوع همواره درباره مراحل بعدی است که به حق ماندن در خاک اروپا نظر دارند.

 

 همان طور که آنها می گویند: ما می خواهیم تا در خاک اروپا زندگی کنیم!

داستان زندگی این افراد به طور مستقیم با وب سایت مرتبط است. وب سایتی که ایجاد نموده ایم تا از سفر این افراد در خاک اروپا اطلاعات لازم و راههای ارتباطی مناسب را ارائه دهد. این سایت در راستای نظرات، پرسشها و تجارب عملی آنها رشد کرده است.

 

چگونگی شکل گیری این روند:

یک سال پس از کمپ بدون مرز در لسبوس ما رد پای افرادی را گرفتیم که اقامت خود در اروپا را هنگامی آغاز کردند که پا بر این قاره نهادند. آنها با قایقهای پلاستیکی کوچکی سفر پر خطر خود را از خاک ترکیه در دریای اژه آغاز کردند. این تنها مرحله آغازین سفر دریایی آنها در آبهای شور بود. آنها می خواستند تا به خاک اروپا وارد شوند. ما اکثر این مهاجران را طی دوران بدون مرز ملاقات کردیم . آنها به شدت درگیر مبارزات خود در کمپ پاگانی بودند. آنجا همان کمپی بود که هم اکنون از آن به عنوان نماد حبس در اروپا یاد می شود و در نهایت هم محکوم به نابودی بود.

طی اولین بخش از این بررسی (ردپای مردم مهاجر از لسبوس تا سراسر اروپا)، صدای مهاجران تبدیل شد به مکانی برای مبارزات اولیه آنها در اروپا. در اینجا آنها با تمام وجود از حامیان خود که ساکن جزیره بودند و سکوت پیشه کرده بودند، تشکر کردند و در فعالیتهای بدون مرز شرکت نمودند. با اینکه اکثر آنها نمی توانستند به راحتی در سراسر اروپا سفر کنند، ولی تصاویر و داستانهایشان به راحتی در این قاره منتشر می شد.

 

ردپا در اروپا، روندی است رو به رشد که پروژه های آتی آن عبارتند از:

 رد پا در چوچا. http://www.afrique-europe-interact.net/

در پا در اوشگورود.  http://bordermonitoring-ukraine.eu/

 

اگر تمایل دارید تا دوستان خود را به این نماشگاه دعوت کنید می توانید از طریق زیر عمل نمایید:

traces@w2eu.net

زبانها: انگلیسی و یونانی

 وب سایت  http://traces.w2eu.net/