تماس ها در سوئیس

ما تلاش می کنیم تا این لیست را مرتب به روز رسانی کنیم . گرچه نمی توانیم ضمانت کنیم که تا این زمان که شما در حال خواندن این مقاله هستید ، هنوز تمامی این گروهها موجود باشند . اکثر آنها در فیس بوک نیز فعال می باشند و شما می توانید از این طریق با آنها در تماس باشید .

Read more …

Switzerland > Overwiew

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-overview.en.html

Dublin III < سویس

اگرچه سوییس عضو اتحادیه اروپا نیست، همچنان در پیمان شنگن و توافق دوبلین عضو می باشد. می توانید آمار و جزئیات رد مرز دوبلین را در انتهای اسناد موجود در اینجا پیدا کنید. می توانید اطلاعات بیشتری را از اینجا پیدا کنید. اگر شما یا کسی از آشنایان شما مشمول "قطعنامه دوبلین" باشد، فقط پنج روز کاری فرصت دارید تا درخواست تجدید نظر کنید. توصیه می شود هر چه زودتر با یکی از مراکز رایگان مشاوره حقوقی – این لینک را دنبال کنید- مشورت نمایید. به شما توصیه می نماییم قسمت آلمانی دوبلین را در راهنمای اینترنتی ما مطالعه نمایید. دو لینک زیر می توانند تماس های بیشتری را در سوییس به شما پیشنهاد کنند.

Read more …

پناهندگی در سوئیس

کشور سوئیس ، کشوری امن برای حفظ کنوانسیون ژنو در حمایت از پناهجویان ( و اولین پروتکل آن ) و اعضای اروپایی کنوانسیون در تامین حقوق بشر می باشد . گرچه در گذر 30 سال گذشته  ، سیاست پناهندگی سوئیس که شامل مراحل ملی و مفاد ماده های آن می باشد ، بارها و بارها تجدید نظر گشته و باعث شده تا این قوانین سخت گیرانه تر شوند . آخرین اصلاحات در طی یک رأی گیری عمومی در ژوئن 2106 به تصویب رسید ، که از سال 2109  به اجرا در خواهد آمد .

Read more …

افراد زیر سن

در کشور سوئیس بچه ها به مدت 9 سال تا رسیدن به سن 16 سالگی باید به مدرسه بروند . برای بچه هایی که سنشان کمتر از 16 سال است و متقاضی پناهندگی هستند رفتن به مدرسه اجباری می باشد ، گرچه حالتهای متفاوتی دیده شده . اکثر کودکان پس از مدت کوتاهی بعد  از ورود به سوئیس به مدرسه راه می یابند . زمانی که به یک استان اختصاص داده شدند معمولا وارد به یک مدرسه عادی و عمومی می شوند . در بعضی از حالتها یک معلم به کمپ می آید و به صورت جداگانه به بچه های آنجا آموزش می دهد .  

Read more …

Switzerland > Detention

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-detention.en.html

Switzerland > Deportation

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-deportation.en.html

Switzerland > Living

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-living.en.html

Switzerland > Medical

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland_-medical.en.html

Switzerland > Work

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-work.en.html