خدمات پزشکی/ درمانی سوید

Last update: July 2015

بهداشت و درمان در سوئد

از اول ژوییه 2013، قانون جدیدی در رابطه با بهداشت و درمان برای افراد بدون مدارک مقیم سوئد برقرار است. این قانون به خاطر این صادر شد که در بیانیه مشترکی کارکنان  بخش پزشکی اعلام کردند "دیگر بین بیماران خود تفاوتی قائل نخواهند شد" و دولت در آن زمان پاسخ داد :"اگر آنها از قوانین پیروی نکنند بهتر است آنها را تغییر دهیم".

از آن وقت، شما بدون توجه به وضعیت مدارک خود حق دسترسی به درمان را دارید، مثلا اگر علائم اضطراری یا بیماری مزمن یا اضطراب یا درد داشته باشید. وقتی به دنبال درمان هستید، معالجه ای که مورد نیاز شماست توسط یک دکتر انجام می شود. افراد بزرگسال حق درمان "بدون معطلی" را دارند، عبارت مبهمی که بسته به امکانات به شکلهای مختلف تعبیر می شود. زنان حق مراقبت پیش از زایمان و هنگام زایمان را دارند. حق سقط جنین نیز تضمین شده می باشد. مشاوره پیشگیری از بارداری رایگان است.

روی این لینک می توانید اطلاعات بیشتری راجع به حقوق خود به  زبانهای عربی، مغولی، روسی؛ فارسی، اسپانیایی و همچنین کارت ویزیت پزشکان جهانی در سوئد برای کمک به شما برای مطالبه حقوق خود پیدا کنید

http://sjukutanpapper.nu/

Go back