قانون دوبلین 3 در ایتالیا

 last update: January 2016

4.3. قصد رفتن به کشور دیگری از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را دارید؟

در اتحادیه‌ی اروپا، قانونی به نام قانون دابلین وجود دارد که مشخص‌کننده‌ی قوانین و روند تصمیم‌گیری در این مورد است که پناهجو در کدام کشور عضو اتحادیه می‌تواند درخواست پناهندگی دهد. پاراگراف 3.1. را مطالعه نمایید. اگر مشمول روند "ساده" باشید، امکان ترک ایتالیا و درخواست پناهندگی در کشور دیگری درون اتحادیه، بدون خطر دیپورت به ایتالیا، وجود دارد. اگر مشمول روند "تکمیلی" شوید، در ایتالیا باید به درخواست پناهدگی شما رسیدگی شود. در نتیجه، اگر به کشور دیگری بروید، ممکن است به ایتالیا عودت داده شوید.

مطابق با قانون "دابلین 3" این موارد استثنا هستند:

الف) بند "حق حاکمیت" و بند "بشردوستانه" که تصریح می‌کنند، در شرایط خاص فردی، درخواست پناهندگی باید نه توسط اولین کشوری که پناهجو به آن می‌رسد، بلکه کشوری که  خود پناهجو می‌خواهد، مورد بررسی قرار بگیرد.

ب)اگر دوازده ماه پس از رسیدن به ایتالیا، هنوز درخواست پناهندگی نکرده باشید، مجبور نیستید در این کشور درخواست دهید، زیرا ایتالیا مسئول پرونده‌ی شما نیست.

ج) اگر به ایتالیا رسیدید، درخواست پناهدگی ندادید و اقامت شما پیش از ارائه‌ی درخواست، در کشور دیگری درون اتحادیه به مدت پنج ماه متوالی قابل اثبات است، آن کشور مسئول رسیدگی به پرونده‌ی شماست.

د)اگر یکی از اعضای خانواده‌ی درجه‌ی اول شما (مثلن همسر، پدر، مادر یا فرزند)، پیش از این در کشور دیگری از کشورهای اتحادیه پذیرفته شده است، می‌توانید برای پیوستن به خانواده  (ricongiungimento familiare) در آن کشور اقدام کنید. برای انجام این کار، خانواده‌ی شما باید به دولت ایتالیا درخواست کتبی بدهد. اگر زیر سن قانونی (هیجده سال) هستید، می‌توانید برای پیوستن به خانواده در کشوری که یک یا چند عضو خانواده‌ی شما (والدین، خواهر و برادر، فرزندان زیر سن، خاله، عمو، مادربزرگ)  آنجا هستند، اقدام کنید. در هر صورت، پیشنهاد ما این است که با مراکزی که نامشان در فهرست فصل ششم آمده، تماس بگیرید و کسب اطلاعات کنید.

204 شما از طریق کشور اروپایی دیگری وارد شده باشید که تحت قوانین دوبلین می باشد ( Dublinato)

اگر شما به کشوری وارد شوید و در آنجا تشخیص داده شود که شما از طریق ایتالیا (اولین کشور) وارد اروپا شده اید ، پس برابر با قوانین دوبلین ، به ایتالیا باز گردانده خواهید شد . و این کشور مسؤل رسیدگی به درخواست پناهجویی شما خواهد بود . البته استثناهایی نیز وجود دارد که در بخش 4 توضیح داده شده . درهر صورت شما می توانید برای تجدید نظر از یک وکیل کمک بگیرید . تا زمانی که پرونده تجدید نظر شما ، بررسی گردد و حکم نهایی صادر گردد ، شما این حق را خواهید داشت تا در کشوری که می خواهید در آنجا تقاضای پناهجویی کنید ، بمانید ، بدون اینکه به ایتالیا بازگردانده شوید . در صورت داشتن خویشاوندی نزدیک ، مطلب را اعلام کنید تا در این صورت حق استفاده از قانون الحاق خانواده( Family reunification )را از دست ندهید . اگر شما در کشوری هستید و یا قبلا بوده اید و هم اکنون قرار است تا به ایتالیا باز گردانده شوید ، با مراجعه به وب سایت ما www.w2eu.info می توانید به اطلاعات تماس با انجمنها و وکلا ، دست یابید و از این طریق تقاضای تجدید نظر نمایید .

 

Go back