پناهندگی در ایتالیا

last update: January 2016

متقاضی پناهجویی ( RICHIEDENTE ASILO ) : شخصی که به منظور کسب پناهند گی و با توجه به مضمون کنوانسیون ژنو در سال 1951 ، تقاضای پناهجویی کند .  هر فردی در هر زمان می تواند تقاضای پناهجویی کند .

وزارت داخلی ( MINISTERO DELL'INTERNO ) سازمان مرکزی کشور است که اختیار تام  بر امور و

 مسا يل پناهندگی را دارد .

مدیریت (PREFETTURA ) : بخش اجرایی وزارت داخلی می باشد ، اداره غیر متمرکز امور داخلی استان و اداره منطقه ای حکومت .

پلیس مرکزی (QUESTURA )  : بخشی اجرایی است که ، فعالیت پاسگاههای پلیس مستقر در استانها را مدیریت و ساماندهی می کند . در هر پاسگاه پلیس ، قسمتی به نام بخش خارجی (foreign office) وجود دارد که امور اداری

( نگارشی ) پناهندگان و پناهجویان را انجام می دهد .

کمیسیونهای منطقهای (COMMISSIONE TERRITORIALE ) جهت بررسی و تشخیص محافظت بین المللی :

وظیفه ارزیابی وضعیت تقاضاهای محافظت بین المللی را دارد .

اجازه توقف  (PERMESSO DI SOGGIORNO ) : مجوزی است که به صورت رسمی به شما اجازه توقف قانونی ، در منطقه ایتالیایی می دهد .

خردسال بی سرپرست (MINORE NON ACCOMPAGNATO ) : فردی با این شرایط  : سن کمتر از 18 سال ،مجرد ، بدون سرپرست مسؤل که سنی بیشتر از 18 سال داشته باشد ، هم اکنون در یکی از کشورهای اروپایی باشد .خویشاوند (FAMILIARE ) : شوهر شما ، زن یا پارتنر شما ( در هر کشوری پارتنر به رسمیت شناخته نمی شود )

فرزندان شما که ازدواج نکرده و تحت حمایت شما باشند . در صورتی که شما خرد سال و مجرد باشید ، پدر و مادرتانو سرپرست قانونیتان“guardian”  ، شامل اعضاء خانواده تان می گردند .

پارتنر (partner ) یا شریک زندگی : به فردی اطلاق می شود که هم اکنون با شما زندگی مشترک دارد ولی به صورت رسمی همسر شما نمی باشد . ایشان در برخی از کشورها خویشاوند محسوب می گردند ، ولی در بعضی دیگر از کشورها ، خیر .

: CEDOLINOمدرکی است به شکل یک کارت نازک . زمانی که فردی به پاسگاه پلیس مراجعه می کند و تقاضای پناهجویی می نماید ، از او عکسبرداری و انگشت نگاری می شود ، این اطلاعات بر روی کارت ثبت می گردند . روی این کارت زمان ملاقاتهای متعاقب پناهجو با پلیس مشخص شده .

EURODAC : بانک اطلاعاتی است که تمام کشورهای اروپایی می توانند به آن دسترسی داشته باشند و در آن سابقه انگشت نگاری های ، متقاضیان پناهجویی ، موجود می باشد . همچنین گروههای تفکیک شده از مهاجران گوناگون  و نامتعارف ، ذخیره سازی گردیده .

قانون دوبلین (REGOLAMENTO DUBLINO ) : قانون اروپایی وضع شده که مشخص می کند ، کدام کشور مسؤل بررسی و رسید گی به یک تقاضای پناهجویی می باشد .

VERBALIZATION (VERBALIZZAZIONE ) : مرحله ای از مراحل پناهجویی  که در پایگاه مرکزی پلیس انجام می گیرد . تکمیل فرم C3  که شامل پرسشهایی است در مورد اطلاعات متقاضی ( خانواده اش و مسیری را که  تا پیش از رسیدن به ایتالیا ، طی کرده ) .

منطقه شنگن (VERBALIZZAZIONE ) : منطقه ای آزاد است که شامل گروهی از 26 کشور اروپایی می باشد و 22 کشوراز اعضاء اتحادیه اروپا جزیی از آ ن است . 22 کشور اروپایی از 28 کشور ، جداگانه هستند به استثنا : بریتانیا و ایرلند (opt-out ) ، قبرس ، کرواسی ، بلغارستان و رومانی .  به اضافه : ایسلند ، لیختن اشتاین ، نروژ وسوئیس .

اطلاعات کلی

در زمان ورودتان چه اتفاقی می افتد ؟ چگونه ، چه وقت و کجا ، شما احراز هویت و نام نویسی می شوید ؟

به محض اینکه شما وارد خاک ایتالیا شوید،اولین مرحله معمولا تعیین هویت شماست.(identificazione) پلیس از شما عکسبرداری میکند،اطلاعات شخصی شما را ثبت می کند (نام و نام خانوادگی،مکان و تاریخ تولد ) سپس از شما انگشت نگاری(impronte digitali) میشود.زمانیکه مهاجر برای پناهجویی تقا ضا کند، تعیین هویت انجام می گردد. همچنین در اینگونه موارد : زمانیکه  فرد توسط پلیس متوقف شود، در زمان ورود به ایتالیا بدون مدارک مربوطه ، زمانیکه فرد از دریا نجات داده شود. آنها می توانند شما را زمانی که از طریق دریا یا خشکی وارد شدید ویا در طول مدت زمانی که در مراکز پذیرش توقف دارید ، تعیین هویت کنند .

امور بخش اداری و اکثر نام نویسیها ی مکرر و مراحل تعین هویت به روش " کامل " ( complete   )  انجام می پذیرد و عبارتند از : گزارش پلیس ،عکسبرداری ازچهره" "fotosegnalamento ، صدور و اختصاص یک شماره شناسایی و انگشت نگاری از تمامی انگشتان . با انجام این مراحل شما بطور خود کار وارد سیستم(EURODAC) شده اید . این سیستم بانک اطلاعات انگشت نگاری اروپاست و جهت اشخاصی که در اتحادیه اروپا تقاضای پناهجویی  می کنند ، راه اندازی شده است. مطلب  فوق  دقیقا مرتبط با قانون دوبلین  می باشد .(بخشهای 4 و5 را بخوانید ).

 در روش دیگری از تعیین هویت رسمی ، هنگام ورود به خاک ایتالیا در بعضی حالتها و مکانها ، فقط یک تعیین هویت " ساده "  ( simple) انجام میگیرد. در این صورت از شما عکسبرداری خواهد شد،یک شماره شناسایی صادر گشته و در بعضی حالتها فقط از انگشت شصت، انگشت نگاری می شود. ما نمی توانیم  بگوییم  که در چه زمانها و مکانهایی ممکن است از شما تعیین هویت ساده بگیرند. انجام تعیین هویت ساده یک روش شخصی است که انجامش به این موارد بستگی دارد : زمان ، مکان ، ملیت مهاجران و دستوراتی که پلیس دریافت می کند. با توجه به آخرین اخبار رسیده که ما جمع آوری کردیم، بنظر می رسد که تعداد انجام این روش در مقایسه با روش کامل ، به مرور زمان در حال کاهش است.

توجه : ممکن است این حالت پیش بیاید که پلیس یا اعضا آژانسهای اروپایی(Frontex and Europol)  ضمانت و قول دهند که سابقه انگشت نگاری شما در سیستم(EURODAC) ثبت و وارد نگردد، اما این قضیه براستی ممانعت از ثبت شما در این  سیستم نخواهد بود .    

 مهم ! انگشت نگاری برای بچه های زیر 14 سا ل  نمی تواند مورد تقاضا قرار گیرد.

مهم ! مراحل تعیین هویت هرگز نمی تواند حقوق بنیادی و انسانی شما را نقض کند . پلیس این اجازه را ندارد که جهت انگشت نگاری (Impronte digitali)از شما ، به زور، تهدید ویا خشونت متوسل شود، یا اینکه مراحل انگشت  نگاری را به شیوه ای  دیگر انجام دهد . آنها نمی توانند به صرف منظور تعیین هویت ، شما را از آزادیتان محروم کنند .  اگر شما قبول نکنید که تعیین هویت شوید ، برای احراز هویتتان  بازداشت می گردید ، ولی حداکثر فقط برای مدت زمان 12 ساعت .اگر تعیین هویت متشکل از چند مرحله جداگانه باشد ، طولانی ترین زمان بازداشت به 24 ساعت می رسد و شما این حق را دارید که به خانواده تان یا هم اتاقیتان  (حتی فردی به جز خانواده تان )خبر دهید. شما این حق را دارید تا بخواهید که توسط پلیس سریعا یک وکیل عمومی ، مطلع گردد . در این صورت مطمئن می شوید که پس از 24 ساعت آزاد خواهید شد. بیاد داشته باشید که  اگر شما با بردباری و مقاومت ،مانع از تهیه گزارش پلیس شوید و پلیس هم از زور و تهدید استفاده نکند ، شما مرتکب جرمی جزئی شده اید که مجازاتش جریمه ی نقدی تا 206 یورو در بر خواهد داشت ، اما در قبال ارتکابش سریعا دستگیر نخواهید شد.                در صورتیکه  شما با  بردباری و مقاومت مانع از تهیه  اجباری گزارش پلیس شوید  و آنها به  زور متوسل  گردند  (نظیرمحکم گرفتن بازو یا دست ، هل دادن یا در آوردن لباسها و غیره ..) و آسیب بدنی ( هرگونه جراحت و آسیبی که متحمل شوید ) پلیس مرتکب جرمی شده که خشونت شخصی (Personal violence)  نامیده می شود. در برابر خواسته شما معاینه بدنی انجام خواهد گرفت . هر گونه آزار و شکنجه فیزیکی یا روحی روانی ، هیچ وقت مجازنبوده

، اما به یاد داشته باشید ، اگر شما مرتب تلاش کنید تا خود را از موقعیت فعلی ( احراز هویت ) رها سازید رفتار شما از سوی پلیس مخالفت اداری آشکار( 'resisting a public official' ) تفسیر میگردد. هر فردی که هنگام  تعیین هویت ، حقوقش نقض  گشته  یا اجباری صورت گرفته یا کسی که از اینطور قضیه ای مطلع است ومیداند که قانون شکنی  صورت گرفته ، می تواند به پلیس یا مستقیما به دفتر وکیل عمومی (procura della repubblica)  گزارش بدهد.      

 مهم !  اگر شما قربانی تهدید و خشونت هستید ، شواهد را جمع آوری کنید (شامل عکسها و فیلمها ) تقاضای  کمک پزشکی نمایید و با سازمانهایی که در بخش 6 آدرسشان موجود هست ، تماس بگیرید. 

چرا شما در یک مرکز پذیرش هستید ؟ مراکز پذیرش چه مکانی هستن ؟ مدت زمانی که در یک مرکز پذیرش خواهید بود ، چقدر است ؟

زمانی که شما وارد ایتالیا شوید ، به یکی از این مراکز فرستاده خواهید شد :

CPSA مراکز پذیرش و کمکهای اولیه ( Centri di primo soccorso  eaccoglienza ) : اینها تعدادی از مراکزند که مهاجران پس از ورودشان به ایتالیا ، به آنجا فرستاده می شوند . معمولا این مراکز ثبت مشخصات (fotosegnalamento) را انجام می دهند (پاراگراف 301 را بخوانید) و در بعضی حالتها مراحل تقاضای پناهجویی ، نیز صورت می گیرد . با توجه به قانون حداکثر مدت زمان توقف در این مراکز تا 3 روز باید باشد (72ساعت). هم اکنون این مراکز در این شهرها واقعند : Lampedusa,Otranto(Lecce),pozzallo(Ragusa)

مراکز پذیرش خاص/ موقت  straordinaria/temporanea) :(centri di accoglienza در مورد این گونه مراکز اطلاعات واضحی در مورد شیوه و راه و روش مدیریت ، مراجعشان و طول مدت زمان توقف ، در دست نیست . قرار بر اینست که آنها مراکز پذیرش موقت باشند . اما در ایتالیا تعدادی از آنها تبدیل به مرکز پذیرش دوم شده اند . بزودی دو گروه دیگر از مراکز پذیرش به این مجموعه از مراکز اضافه خواهند شد ، به نامهای CDA و CARA: مراکز پذیرش و مراکز پذیرش جهت متقاضیان پناهجویی (centri di accoglienza e centri di accoglienza per richiedenti asilo) با توجه به قانون ، حداکثر مدت زمان توقف در CDA بیش از چند روز نیست . در صورتی که در مراکز  CARA ، حداکثر مدت زمان توقف 35 روز است . اکنون در ایتالیا این دو مرکز در این شهرها واقعند :

Arcevia (Ancona), Castelnuovo di Porto (Rome), Borgo Mezzanone (Foggia), Palese (Bari), Restinco (Brindisi), Don Tonino Bello (Lecce), Località S.Anna (Crotone), Mineo (Catania), Pozzallo (Ragusa), Contrada Pian del Lago (Caltanissetta), Lampedusa, Salina Grande (Trapani), Elmas (Cagliari)

به این شهرها باید CARA در Gradisca d’Isonzo (Gorizia)  و Milan  را نیز اضافه کرد ، که سابقا به عنوان مراکز بازداشت  با نام CIE  استفاده می شدند (ببینید(   URL>detention   چند هفته پیش ، اولین مراکز منطقه ای  “regional hubs”  در  Agrigento و   Bologna تحت مدیریت و سیاست کاری جدید ایتالیایی و اروپایی ، بازگشایی شد .  ( برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به URL>FACT SHEET n.1/hotspots  ) در منطقه جنوبی ایتالیا ، مراکز پذیرش دیگری نیز وجود دارد ولی حالت گروه بندی و مشخص ندارند و چندان عرف نیستند . در این کشور تعدادی از مراکز فضای محدود و وضعیت نامناسب  با امکاناتی کم ، دارند . مهاجرانی که در این ساختمانها سکنی داده شده اند با سختی ها و مشکلات عد یده ، مواجه هستند .

رده دوم مراکز پذیرش : بجز مراکز CAS مراکز دیگری به نام  SPRAR (سیستم محافظت برای متقاضیان پناهجویی و پناهندگان ) این مراکز جهت افرادیست که تقاضای محافظت بین المللی کرده اند و یا قبلا موفق به اخذ این محافظت شده اند . این مراکز رده دوم ، مراکزی رسمی می باشند و بر حسب سطحی منطقه ای ، توسط مراجع محلی و سازمانهای بخش سوم ، مدیریت می شوند . خدماتشان نوعی از پذیرش می باشد که شامل احتیاجات و فعالیتهای اصلی است و شامل پشتیبانی قانونی و راهنمایی محلی نیزمی گردد . مشکلات سیستم پذیرش ایتالیا اینست که در این مراکز اساسا پذیرش رده دوم (آنطور که قانون تصویب کرده ) انجام نمی پذیرد . اما کلا توسط مرکز CAS مدیریت می شود که آنهم استاندارد و سرویس دهی بد تری نسبت به مراکز SPRAR  دارد .

مهم : در هر مرکز پذیرشی که بودید در هنگام خروج از آنجا ( حتی برای زمانی کوتاه ) اجازه نامه اصلی توقف را به همراه خود بردارید و یا اگر این مدرک را هنوز دریافت نکرده اید ، نسخه اصلی مدرکیرا که ثابت می کند ، شما در انتظار دریافت اجازه نامه توقف می باشید ، همراه با خود بردارید . با توجه به قانون ایتالیا ، اگر در هنگام بازجویی توسط پلیس ، شما مجوز اصلی توقف را نداشته باشید ، این احتما ل وجود دارد که محکوم به حبس در زندان برای مدت یکسال و 2000 یورو جریمه نقدی گردید . همیشه مدرک Declaration of hospitality   را  هم با خود داشته باشید ( dichiarazione di ospitalita   (  ، که توسط مرکز پذیرشی که در آنجا قرار دارید به شما داده می شود و  اثبات می کند شما هم اکنون در کجا زندگی می کنید . 

مهم : در هر مرکزی که شما توقف دارید ، اگر بدون اجازه آنجا را ترک کنید ، حق ماندن و توقف در آنجا را از دست خواهید داد ، اما حق پناهجویی شما محفوظ است . در صورتی که مرکز پذیرشتان را ترک کنید ، ریسک کرده اید و البته اخبار پناهجویی مربوط به خودتان را که توسط کمیسیون اعلام می گردد و دیگر جلسات مهم را از دست خواهید داد . در صورتی که مرکز را ترک کردید ، همیشه آدرس مشخصی را به مسؤلین بدهید تا آنها بتوانند ، تاریخ ابلاغ اخبار کمیسیون را به اطلاع شما برسانند . هر مرکزی ، برنامه زمانی و قوانین دارد ، که شما باید توجه کامل داشته باشید ، در غیر این صورت ممکن است مجبور به ترک مرکز گردید . در هر صورت ، حق شماست که به زبان خودتان ، قوانین آنجا را به اطلاعتان برسانند .

در ایتالیا بجز این مراکز ، مراکز دیگری نیز وجود دارند ، مرکز CIE  ( مراکز تعیین هویت و اخراج )

Centri di identificazione ed espulsione ; ;   این مراکز با توجه به دستورالعمل وزارت امور داخلی ایتالیا ، میتوانند از ورود غیر قانونی خارجیان به ایتالیا ممانعت کنند . اشخاصی که تقاضای محافظت بین المللی نکرده اند یا اقدامی برای محافظت انجام نداده اند و همچنین افرادی که اجازه توقف permesso di  soggiorno )  ) ندارند و حکم عدم پذیرش یا خروجشان صادر گشته  decreto di espulsione / respingimento   )) و احراز هویت نیز شده اند ، ممکن است از کشور اخراج گردند . با توجه به قانون ، مدت زمان توقف حداکثر 90 روز می باشد و اگر فردی پس از اینکه در مرکز پذیرش CIE  بازداشت شد ، تقاضای پناهجویی کند ، می تواند تا 12 ماه نیز زمان توقف داشته باشد . CIE  ها دراین شهرها واقعند : Turin,Rome,Bari,Trapani,Caltanissetta  و دو مکان دیگر که اخیرا بازگشایی شده اند ، در Restinco (Brindisi ) , Crotone   برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : URL>detention.

کدامین حقوق مسلم شما ممکن است نقض گردند ؟ چه مشکلا تی شما خواهید داشت ؟

زمانی که شما وارد می شوید و در طول مدت زمان حضورتان در یک مرکز پذیرش ، ممکن است با این مشکلات مواجه گشته و یا در حق و حقوقتان اجحاف گردد:

فقدان اطلاعات ( در مورد حقوقتان ، تقاضای پناهجوییتان ، کجایید و به کجا فرستاده خواهید شد و چه مدت زمانی در مرکز پذیرش نگه داشته خواهید شد ) .

کمبود مترجمها و مدد یاران اجتماعی فرهنگی .

کمبود کمکهای پزشکی و داروها ( که باید برای هر فردی مهیا و در دسترس باشد ، کمکهای خاص جهت " افراد آسیب پذیر " مانند خانمهای باردار و بچه ها ، افراد  مسن و بیماران )

ضعف پشتیبانی قانونی .

شرایط پذیرش نامناسب( مراکز پذیرش در ساختمانهای کوچک و بسیار شلوغ واقعند و یا از شهرها دور هستند ، فقدان یا کمبود تخت خواب ، پتو ، دوش حمام ، توالت و تاسیسات حرارتی ) .

عدم یا کمبود نیازهای اساسی( آب ، غذا و لباس )

نبود یا کمبود کالا و مایحتاج مورد نیاز( پول تو جیبی و کارت تلفن )

محدودیت کلی یا جزیی در حفظ آزادی شخصی

تبعیضها ، بداخلاقی ، خشونت کلامی یا رفتاری توسط نیروهای پلیس یا دیگران( کارکنان مرکز پذیرش ، گروههای سیاسی ، شهروندان )

مشکلات در ارتباط با دفاتر مرکزی و اصلی پلیس( تاخیر در بررسی اسناد و تقاضاها )

شما در این گونه مواقع چه کاری می توانید انجام دهید ؟

چنانچه به حقوقتان رسیدگی نشد و یا شاهد این قضیه بودید ، تبعیضها یا موقعیتهایی که نتوانستید از خدمات ضروری بهره مند گردید ، مهم است که با انجمنها و مجامع نزدیک به محل فعلیتان تماس بگیرید و آنها را از اتفاقی که افتاده ، مطلع سازید . مشکلات را به گوش کارمندان مراکز پذیرش نیز برسانید ،گر چه آنها به ندرت یاری رسان یا سامان دهنده  خواهند بود . به یاد داشته باشید که ، گرچه ، امور و  خدمات در مراکز پناهجویی باید تمامی حقوق اساسی و خدماتی شما را پوشش و تضمین نماید .

توجه داشته باشید ، در صورتی که اجازه نامه ای معتبر برای توقف در ایتالیا نداشته باشید ، مرتکب جرمی با عنوان مهاجر غیر قانونی شده اید. نهایتا در صورتی که شما اعتراضی داشتید با شماره هایی که در بخش 6 میتوانید بیابید (reato di clandestinita) ،    تماس گرفته و صحبت کنید. اگر با مشکلاتی  رودر رو هستید ،بهتر اینست که همه را مستند سازی کنید. ما پیشنهاد میکنیم که شما تمام مشکلات و نقض حقوقتان را یا د داشت کرده، عکس بگیرید ودر صورت امکان فیلم برداری کنید تا شاهدی بر مشکلاتتان داشته باشید . فراموش نکنید  که تاریخها ،زمان و مکانها را  همگی ثبت کنید تا برایتان بعنوان شواهدی بر اتفاقات باشد. اگر افراد دیگری نیز درگیر با همین مشکلات هستند ، ترجیها فردی را به عنوان نماینده از طرف خودتان انتخاب کرده و معرفی کنید و تمامی موارد ممکن را جمع آوری کنید (مانند نامه ها،یادداشتها، عکسها و فیلمها )

قصد انجام چه کاری دارید؟

قصد دارید فوراً در ایتالیا درخواست پناهندگی دهید؟

اگر قصد ماندن در منطقه‌ای که در حال حاضر آنجا به سر میبرید را دارید، به فصل پنجم مراجعه کنید. آنجا، تمامی اطلاعات مربوطه برای درخواست کمک بین المللی را پیدا می‌کنید. همیشه مراکز پذیرش جایی‌ که در آن‌ هستید را روی نقشه‌های موجود در این دفترچهٔ راهنما چک کرده یا برای کسب اطلاعات سوال کنید. در صورت نیاز به هر نوع کمکی‌، گروه‌ها و موسسات در نزدیکی‌ خود را در فصل ۶ پیدا کنید.

قصد دارید به شهر دیگری در ایتالیا بروید؟

توصیه می‌کنیم نقشه‌ی ایتالیا، که در این دفترچه‌ی راهنما موجود است، را به دقت بررسی کنید. در فصل ششم گروه‌ها و موسساتی که می‌توانند به شما کمک کنند را پیدا می‌کنید.

به خاطر داشته باشید که فقط در صورتی که  "گزارش پلیس" (fotosegnalamento) را داشته باشید و هنوز فرم “C3”  را در محلی که در به سر می‌برید، یا محلی که در آنجا پذیرش شده‌اید، پر نکرده باشید، می‌توانید در شهر دیگری درخواست پناهندگی دهید.

نکته‌ی حائز اهمیت:در ایتالیا- خصوصن برای کسانی که قصد مسافت از جنوب این کشور به شمال آن را دارند- بسیار آسان می‌شود قربانی قاچاقچی‌ها و یا کسانی شد که برای کمک به شما نزدیک می‌شوند و برای برنامه‌ریزی سفر شما با اتوبوس، قطار، تاکسی یا ماشین [شخصی]، مبلغ بسیار بالایی از شما طلب می‌کنند. وقتی به ایستگاه قطار یا اتوبوس می‌رسید، اول با دقت در مورد قیمت بلیط پرس و جو کنید.

  چگونه تقاضای محافظت بین المللی (protezione internazionale ) کنیم ؟

هر فردی که از این مشکلات رنج برده و یا ممکن است در بازگشت به وطنش با این مشکلات روبرو گردد ، می تواند تقاضای محافظت بین المللی کند : خشونت ، تهدید ، تعقیب  و اصولا نقض حقوق اساسی .دلیل هایی که مد نظر قرار می گیرند عبارتند از : قومیت ( مرتبط به اقوام و خویشاوندان ) ، مذهب ، ملیت ، تعلق داشتن به گروهی اجتماعی ( جنس و جنسیت ، گرایش جنسی ، خانواده ، فرهنگ ، تحصیلات ، شغل ) ، عقاید سیاسی ، اگر در کشور فرد مورد نظر درگیری نظامی وجود دارد و یا کشورش درگیری نظامی با کشورهای دیگر دارد ، در صورتی که شخص در بازگشت به کشورش احتمالا محکوم گردد ، اعدام یا شکنجه شود ، با اعمال غیر انسانی و رفتار تحقیر کننده که باعث کسر شأن گردد مواجه شود و یا آزاد یش نقض گردد . 

چگونه ، چه زمانی و کجا می توان تقاضای محافظت بین المللی کرد ؟

به یاد داشته باشید که هر فردی در هر زمانی می تواند تقاضای محافظت بین المللی کند . برای اقدام جهت پناهجویی سیاسی (manifestazione di volontà ) می توانید خواسته خود را به صورت کتبی یا کلامی به زبان رسمی خود و یا هر زبان دیگری که به آن تسلط دارید ، بیان کنید .  از همان زمانی که شما به عنوان متقاضی پناهجویی پذیرفته می شوید تا زمان اعلام نظر کمیسیون منطقه ای ، اجازه خروج از ایتالیا را ندارید .  نوع و مراحل تقاضای محافظت بین المللی ( پناهجو ) " فردی "  است ( اگر شما پدر یا مادر هستید و فرزند زیرسن قانونی و همراه با خود دارید ، او نیزجزیی از تقاضای شما محسوب می گردد) . در بدو ورود از مسیر مرز  خشکی  یا دریایی باید در پاسگاه پلیس مرزی (polizia di frontiera ) ایتالیا ، تقاضای محافظت بین المللی کرد و یا اگر هم اکنون در خاک ایتالیا هستید ، به نزد یک ترین پاسگاه پلیس مهاجرت (Ufficio Immigrazione di Polizia ) مراجعه کرده و تقاضا کنید . زمانی که شما تقاضای پناهجویی می کنید باید دلایل خود را شرح دهید که به چه دلیلی در کشورتان در مخاطره هستید . توجه داشته باشید که عدم دارایی مالی و فقر یا جستجو برای شغل در ایتالیا ، دلیلی پذیرفته شده جهت کسب محافظت بین المللی  ، نمی باشد . 

  مراحل تقاضای محافظت بین المللی چگونه است ؟

با توجه به قانون ایتالیا ، اگر شما بدون یک ویزای رایج وارد این کشور بشوید ، باید پیش از درخواست پناهجویی ، شناسایی گرد ید .  معمولا  زمانی که شما وارد  می شوید ، یک  افسر پلیس  از شما عکس برداری  و انگشت نگاری می کند ( این مراحل fotosegnalamento و rilievi dattiloscopici  نام دارند )  لطفا قسمت 3.1 را بخوانید  . زمانی که شما تقاضای محافظت بین المللی می کنید ، مدرکی را دریافت خواهید کرد که در آن ، تاریخ مراجعه و ملاقات برای به رسمیت درآوردن تقاضای محافظت بین المللی ، مشخص شده . این مرحله با تکمیل کردن" فرم C3  " انجام می پذیرد .

به یاد داشته باشید : با توجه به قانون ، از روزی که برای اولین بار به اداره مهاجرت (Questura ) مراجعه می کنید ، فقط مدت زمان یک هفته تا پس از آن فرصت دارید تا تقاضای محافظت بین المللی خود را رسمی کنید . در حقیقت 4 یا 3 ماه طول خواهد کشید تا شما بتوانید تقاضای خود را رسمی کنید .  

از شما اطلاعات شخصیتان خواسته خواهد شد ( نام ، تاریخ و مکان تولد ، ملیت ، مشخصات خانواده ) ، اسناد و مدارکتان ، شرح حالتان (case ) ، چگونگی مسیری که از کشورتان تا ایتالیا طی کردید و دلیل خروج از کشورتان . شما می توانید تمام مدارکی ( گذرنامه ، کارت شناسایی ، ... ) را که با خود دارید و یک صفحه از شرح حالتان (case ) را به فرم "C3" پیوست کنید . پلیس برگ اصلی این فرم را پیش خود نگه داشته و یک کپی از آن را به شما تحویل خواهد داد ، که باید آن را نزد خود نگه دارید . در انتهای این مراحل پلیس یک گواهینامه (nominativo attestato) با این مفهوم صادر خواهد کرد که بیان می کند : شما در انتظار تأیید تقاضای پناهجوییتان هستید . معمولا صدور این گواهینامه بیش از 30 روز طول خواهد کشید . وقتی فرم C3 تکمیل شد و مراحلش کامل گردید ، شما یک مجوز با این عنوان دریافت خواهید کرد : اجازه توقف متقاضی پناهجویی .

این مدرک مدت زمان 6 ماه اعتبار دارد و پس از گذشت 2 ماه از تاریخ صدور آن ، شما اجازه کار کردن خواهید داشت .

توجه داشته باشید :

زما نی که شما فرم C3 را پرمی کنید ، بطور واضح و اجمالا توضیح دهید که چرا تقاضای پناهجویی سیاسی دارید .

 به محض ورود تان به ایتالیا ، وضعیت و شماره تلفنتان را به اطلاع دوستان و آشنایانی که در ایتالیا یا دیگر کشورهای اروپایی اقامت دارند ، برسانید ، تا آنها بتوانند در صورتی که شما نیاز به کمک داشته باشید ، یاریتان کنند .

زمان انتظار برای خبر دارشدن از رأی کمیسیون ، معین و مشخص نمی باشد ، معمولا زما نی بین 12 الی 6 ماه طول خواهد کشید و بستگی دارد به آن کمیسیونی که پرونده شما را ارزیابی و قضاوت می کند ، همچنین به تعداد متقاضیان در نوبت انتظار نیز بستگی دارد .

چنانچه شخصی توانایی خواندن یا  نوشتن را نداشته باشد ، می تواند به مراجع یا پلیس اطلاع دهد .

 در نظر داشته باشید که شما حق داشتن مترجمی را که بتواند به زبان شما صحبت کند ، دارید .  اگر در آن زمان مترجمی حاضر نبود ، این حق را دارید تا ملاقات را به زمانی دیگر موکول کنید .

در زمان تکمیل فرم C3 باید آدرس خود را به پلیس بدهید . تمام مکاتبات مربوط به تقاضای محافظت بین المللی شما به این آدرس ارسال خواهد شد . هرزمان محل سکونت خود را تغییر دادید ، آدرس جدید را حتما به پلیس اطلاع دهید .

از تمام مدارکی که به مقر مرکزی پلیس ارایه می کنید و تمام یادداشتها و متنهایی که از مراجع  و ریاست و کمیسیون دریافت  می کنید ، کپی تهیه کرده و نزد خود نگه دارید . 

شما در جایگاه یک فرد متقاضی محافظت بین المللی ، چه حق و حقوقی دارید ؟

تمام حقوقهایی که در این راهنما در قسمت 1.1 شرح داده شده .

تا زمانی که نتیجه تقاضای شما توسط کمیسیون منطقه ای مشخص گردد ، و در صورت عدم پذیرش (diniego ) تقاضای پناهجویی شما تا وقتی که پاسخ نهایی به دادخواست تجدید نظرتان(ricorso) صادر گردد ، حق ماندن در خاک ایتالیا را خواهید داشت .

حق پذیرفته شدن در یک مرکز پذیرش متقاضیان پناهجویی به همراه تسهیلات ، از قبیل غذا و تمام ملزومات مورد نیاز ، تا زمان حضور در کمیسیون و تا زمان گرفتن پاسخ نهایی در صورتی که در برابر حکم اخراج  ، تقاضای تجدید نظر کرده باشید .

حق داشتن یک میا نجی اجتماعی فرهنگی یا یک مترجم ، که شما بتوانید به راحتی به زبان مادریتان ، وضعیتتان را به او شرح دهید .

حق داشتن ارتباط با کمیسریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان " UNHCR " و سازمانهای مردم نهاد "NGOs" و سازمانهایی که در کل از متقاضیان پناهجویی و مهاجران پشتیبانی و محافظت می کنند .

حق کد مالیات ”codice fiscale” که به شما اجازه می دهد تا مشترک خدمات سلامت ملی شوید و به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشید (vedi URL>medical)

اجازه کار ( 2 ماه پس از صدور اولین اجازه توقف مجوز کار خواهید داشت ، اگر شما هنوز در انتظار استماع دادرسی از سوی کمیسیون هستید ) 

  چگونه شرح حال و سابقه ( memoria ) خود را آماده سازی کنید ؟

تقاضای شما جهت محافظت بین المللی توسط ارگانی خاص به نام کمیسیون منطقه ای Territorial Commission

(”Commissione Territoriale”), ارزیابی و بررسی خواهد گردید ، که معمولا در شهر یا منطقه ای که شما هستید واقع است . مقر پلیس "Questura" تاریخ حضور شما را در کمیسیون برای استماع ، اطلاع خواهد داد . برای شما خیلی مهم است که آمادگی کاملی را در این روز داشته باشید . شما باید سعی کنید تاهر چقدر که می توانید واضح و دقیق صحبت کنید . یک وکیل یا یک مددکار اجتماعی در مرکز پذیرشی که شما هستید ، حضور دارد . او به شما کمک خواهد کرد تا شرح حال "case" (memoria) خود را بنویسید و آن را به کمیسیون منطقه ای ارسال خواهد کرد . برای کسب اطلاعات بیشتر به این URL>FACTSHEET N.2 مراجعه کنید . برای دریافت کمک با سازمانهایی که در بخش 6 نام برده شده اند ، کمک بخواهید .

مهم !

از همان اولین مرحله شروع به تقاضای محافظت بین المللی ، مهم است که تمام اسناد شخصیتان را که با خود به همراه دارید جمع آوری کرده و ارایه کنید ( نامه ها ، کارتهای شناسایی ، مدارک ، ... ) تا بتوانید از آنها برای اثبات گفته هایتان و دلیل اینکه در کشورتان در خطر بود ه اید ، استفاده کنید ( شما می توانید از اقوام و دوستانتان که در کشورتان هستند بخواهید تا چنین مدارکی را برایتان ارسال کنند ) . شما می توانید مدارکی دیگر از قبیل گزارش پزشکی و گواهی نامه را در ایتالیا تهیه کنید . شما می توانید این مدارک را قبل از شروع جلسه استماع در کمیسیون ، به آنجا ارسال کنید . گرچه بسیار مهم است که در روز مقرر تمام مدارکی را که دارید با خود بیاورید و کلا به مراجع تحویل دهید . 

کمیسیون چه تصمیمی می تواند بگیرد ؟ بر اساس قانون ، کمیسیون تصمیم خود را ظرف مدت 6 ماه می گیرد ( و در برخی حالتهای خاص تا 9 ماه )

کمیسیون ممکن است چنین تصمیماتی اتخاذ کند :

شما را به عنوان پناهنده به رسمیت شناسند یا برایتان حمایت تکمیلی در نظر بگیرند و بد ین صورت شما یک اجازه توقف 5 ساله  ( قابل تمدید در زمان انقضا ) خواهید داشت  .  یک مدرک مسافرتی 5 ساله نیز در اختیارتان خواهند گذاشت 

عدم به رسمیت شناختن محافظت بین المللی  ، ولی  بجایش از دپارتمان پلیس بخواهند که به شما دو سال اجازه توقف ، به دلیل بشر دوستانه ، بدهند ( پس از هر ارزیابی جدید کمیسیون ، قابل تمدید در زمان انقضا می باشد ) . یک مدرک مسافرتی 2 سا له   هم خواهید گرفت . 

عدم قبول محافظت بین المللی ، نپذیرفتن تقاضایتان و صدور دستور خروج از کشور ایتالیا ، ظرف مدت زمان یک ماه . در این صورت با یک وکیل ارتباط بگیرید تا برایتان تقاضای تجدید نظر کند .

نپذیرفتن تقاضایتان به دلیل فقدان مدارک و واضح نبودن دلایلتان . زمانی که درخواست شما را غیر واضح و مبهم  ، جهت دریافت محافظت بین المللی تلقی می کنند یا اینکه تشخیص دهند که تقاضای محافظت بین المللی شما ، با این هدف بوده که اخراج نگردید و یا اینکه خواسته باشید ، اخراجتان را به عقب بیندازید . در این صورت از یک وکیل برای تجدید نظر کمک بگیرید 

مهم ! اگر شما به عنوان مهاجر پذیرفته شده اید و یا حمایت تکمیلی و یا محافظت بشر دوستانه دریافت کرده اید ویا چنانچه شما مجوز الکترونیکی برای توقف دارید و یا اگر مدارک مسافرتی دارید ، این حق شامل شما می گردد که بدون ویزا و برای مدت زمان حداکثر تا 3 ماه ، آزادانه در منطقه اتحادیه اروپا ( بجز دانمارک ، بریتانیای کبیر و ایرلند ) عبور و مرور کنید .

در مورد جلسه  استماع  کمیسیون مطالب این بخش URL>FACTSHEET 9 را به دقت بخوانید ، اگر شما مجوز توقف را دریافت کنید باعث می شود تا حقوقتان به شما تعلق گیرد ولی در غیر این صورت ، خیر .

شما از طریق کشور اروپایی دیگری وارد شده باشید که تحت قوانین دوبلین می باشد ( Dublinato)

اگر شما به کشوری وارد شوید و در آنجا تشخیص داده شود که شما از طریق ایتالیا (اولین کشور) وارد اروپا شده اید ، پس برابر با قوانین دوبلین ، به ایتالیا باز گردانده خواهید شد . و این کشور مسؤل رسیدگی به درخواست پناهجویی شما خواهد بود . البته استثناهایی نیز وجود دارد که در بخش 4 توضیح داده شده . درهر صورت شما می توانید برای تجدید نظر از یک وکیل کمک بگیرید . تا زمانی که پرونده تجدید نظر شما ، بررسی گردد و حکم نهایی صادر گردد ، شما این حق را خواهید داشت تا در کشوری که می خواهید در آنجا تقاضای پناهجویی کنید ، بمانید ، بدون اینکه به ایتالیا بازگردانده شوید . در صورت داشتن خویشاوندی نزدیک ، مطلب را اعلام کنید تا در این صورت حق استفاده از قانون الحاق خانواده( Family reunification )را از دست ندهید . اگر شما در کشوری هستید و یا قبلا بوده اید و هم اکنون قرار است تا به ایتالیا باز گردانده شوید ، با مراجعه به وب سایت ما www.w2eu.info می توانید به اطلاعات تماس با انجمنها و وکلا ، دست یابید و از این طریق تقاضای تجدید نظر نمایید .

Go back