یونان

تماس‌ها در یونان

سازمانهای زیر در آتن هستند و خدمات رایگان ارائه میکنند!
برای رفتن به این سازمانها و درخواست اطلاعات نترسید حتی اگر شما اجازه اقامت ندارید.

 

Read more …

آنچه که من باید در مورد توافق حاصل از اجلاس اتحادیه اروپا و ترکیه در تاریخ 2016/03/18 و وضعیت کنونی در یونان باید بدانم

بر اساس قانون، همه ملیت ها را می توان به ترکیه بازگشت داد! هیچ ملیت که به خودی حفاظت شده وجود ندارد. همه افراد می تواند بازگردانده شونداگر آنها آرزوی خود به دنبال پناهندگی در یونان را ابراز نکنند. شما می توانید ازهرافسر پلیس در نقطه داغ و یا خدمات پذیرش و شناسایی و یا هر کارمند سازمان ملل متحد و یا EASO برای ثبت درخواست تان جهت تقاضای پناهندگی درخواست كنيد و یا به مقامات مسئول براى انجام اين كار ارجاع داده شويد. اگر شما تقاضای پناهندگی نماييد، شما واردمراحل پناهندگی در جزیره مى شويد.

Read more …

greece-guide.fa

سازمانهای زیر در آتن هستند و خدمات رایگان ارائه میکنند!
برای رفتن به این سازمانها و درخواست اطلاعات نترسید حتی اگر شما اجازه اقامت ندارید.

Read more …

بررسی اجمالی یونان

ولت يونان به شدت و به طور دائم زير فشارهاي اتحاديه اروپا مى باشد. در سال گذشته و زمانى كه عده ي زيادى از مردم به اينجا رسيدند، يونان به جهت محافظت نكردن مرزهاي خروجي به اروپا آنگونه كه بايد، مورد انتقادهاي شديد از ديگر كشورهاى اروپايى و كشورهاى بالكان قرار گرفت، در پس زمينه هرگونه تحولات در يونان فقط براي درك سياست هاي مهاجرتي اروپا است. يونان به به طور متوالى تهديد به ترك اجبارى منطقه شنگن شده است، در صورت عدم عمل به برنامه هاي اروپا ازجمله:

Read more …

قانون دوبلین در یونان

صفحه اطلاعات: دوبلین 3 بازگشت به یونان

1-هر مورد متفاوت است با دیگری: به محض اینکه شما به کشور مقصد خود رسیدید، باید پیگیر راهنمایی و مشاوره از کسانی شوید که در جلوگیری از بازگشت دوبلین تخصص دارند که می توانند شما را در طی مراحل پناهندگی تان یاری دهند و قادراند به شما کمک کنند تا تمام مراحل را با انتخاب بهترین راه ممکن پشت سر بگذارید.

Read more …

اشخاص دارای وضعیت حفاظت بین المللی از یونان پناهندگی سیاسی(قبولی سیاسی ) یا حمایت فرعی ( قبولی اجتماعی)

حقوق واقعی من به عنوان منفعت محافظت بین المللی در یونان چیست؟

به عنوان یک دارنده وضعیت حفاظت بین المللی (پناهندگی سیاسی یا حمایت فرعی) پس از دریافت تصمیم مثبت، شما معمولا مطلع می شوید که شما از همین حالا حقوق برابر با یک شهروند یونانی را دارید. به سبب وضعیت بد اقتصادی که هنوز در کل کشور جریان دارد، تا کنون حتی مردم یونان هم به سختی زنده مانده اند و عمدتا برای بقا وابسته به شبکه های اجتماعی دیرین، خانواده و یا دوستان شان هستند.

Read more …

پناهندگی در یونان

چی وقت می توانم درخواست پناهندگی سیاسی نمایم؟

هیچ ضرب العجل برای ارایه ای درخواست پناهندگی وجود ندارد. و این هم برای مسئولین یونان مشخص است دسترسی به پروسه ای پناهندگی همیشه راحت نیست و بعضی اوقات شما روزها و یا ماهها منتظر می مانید تا دسترسی به اداره مهاجرت پیدا نمایید.

Read more …

زیرِ سن در یونان

من كمتراز18 سال و بدون پدر و مادرم هستم، براى من چه رخ خواهد داد؟

زيرسن، یک کودك١٧-٠ سال است. صغیر بدون همراه یک کودک تا 17 سال است که به تنهایی سفر است - به این معنی كه با مادر یا پدر خود همراه نیست. کودکان بدون همراه از برنامه بازگشت مجدد حذف شده و در معرض خطر اخراج نمى باشند!

Read more …

بازداشت در یونان

 

تاريخ اعتبار برگه ويا مدرك شما پايان يافته.

-مدرك شما از نوع محدوديت تردد در يك منطقه خاص مثلا يك جزيره مى باشد و شما آنجا را ترك كرده ايد، رفتن به يك مكان خاصمثلا رياست اخائيه.

- شما از جمله افرادى هستيد كه مقامات يوناني در آنوقت نظر به مليت شان، ادعاء پناهندگى آنها را بى أساس خوانده و تصميم به حبس آنها در Hot spots ، در بازداشتگاه هاى پيش حذف گرفتند، حتي اگرپيش از تاريخ ٢٠ مارچ وارد يونان شده باشند.

Read more …

الحاق به خانواده بر اساس قانون دوبلین

چگونه می توانم به پروسه های الحاق به خانواده، جابجایی و یا پناهندگی دسترسی پیدا کنم؟

مسئول رسیرگی به هر سه روش دفتر خدمات پناهندگی است. اگر شما هنوز به مقامات در مورد ارزوی خود به درخواست یکی از این سه مورد در هنگام ورود به جزایر اطلاع نداده اید و یا اگر در پروسه پیش ثبت نام شرکت نکرده اید، پس شما می توانید یا با دفتر خدمات پناهندگی از طریق اسکایپ برای دریافت وقت قبلی برای ثبت نام و ارایه درخواست تماس بگیرید، و یا در صورتی که شما به یکی از گروه آسیب پذبر تعلق دارید، می توانید از یک سازمان غیر دولتی درخواست حمایت و یا یک وکیل خصوصی کنید که آنها از طرف شما می توانند از دفتر خدمات پناهندگی برای موارد آسیب پذیر یک وقت ملاقات بگیرند.

Read more …