مهاجرین درکالاس - و اطلاعات مفید


مهاجرین درکالاس- و اطلاعات مفید

کالاس یک شهر متوسط به ساکنان ۷۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ و یکی از همسایه های این شهر نزدیکترین بندر فرانسه با انگلیس است  از زمانیکه بندر سنگاتی از طرف دولت بسته شده این بندر با فعالیت آغاز با کار کرده .

در سال ۲۰۰۲ پناهجویان آمدن به این جا را ادامه دادند مهاجرین با دو قسمت در امتدا از سواحل فرانسه و بلژیک را به دو بخش تقسیم کردن ،

واضهآ پناهجوتان در جنگل و یا جاهای که مردم طرفدار آنها هستند زندگی میکنند و اطلاعات زیر توسط یکی از چندین گروه حامیان پناهجویان جمع آوری شده است

کالاس با طور سنتی یک شهر صنعتی است و در حال حاضر عمیقا تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار دارد و یکی از بالاترین نرخ بیکاری در منطقه هم است .

بخش بزرگی کالاس در طول جنگ جهانی دوم تخریب شده و تعداد زیاد از مردم محل هم مهاجر شده اند
در دهه ۹۰ مردم کالاس به انگلیس پناه بردند در این زمان مهاجرین تنها از یوگسلاویا بودند که به اینجا مهاجرت میکردند آنها در باغ های عمومی اردوگاه ها همراهی فرزندان و خانوادهای خود زندگی می کردنند .

مردم کالاس تبدیل به نقل مکان کردند و همبستگی ها تشکیل دادند در دهه ۱۹۹۰ میلادی یک مرکز سرپناه توسط دولت محلی در نزدیکی کالاس باز شد این مرکز توسط صلیب سرخ فرانسه اداره  می شد .این مرکز در سال ۲۰۰۲ توسط دولت بسته شد است ،
به دلیل این که سازمان های جدید و همبستگی های جدید به رسمیت شناخته شدن تا از حقوق پناهندگی دفاع کنند
فرض مثال انجمن سلام و غیره ،
از بهار سال ۲۰۰۹ سرکوب سخت علیه پناهجویان صورت گرفته است .یک توافقنامه میان فرانسه و انگلیس در تاریخ ۶ جولای به امضا رسید که در آن پیش بینی تقویت یا جدی گرفتن کنترل مرزی و تخریب اردوگاهای پناهندگان مورد تطبیق هردو کشور است و این دو کشور به ارسال پناهندگان به کشور خودشان هم ادامه می دهند ،
خراب کردن کمپ کالاس در سال ۲۰۰۹ یکی از مهمترین کار دولت بود  بسیاری خرابی در جنگل پشتون شنیده می شد و شرایط زندگی پناهندگان سختر شده است


خدمات و امکانات
اوقات غذا
۱ - غذا
هر روز بین ساعت ۱ الی ۳ وبین ساعت ۶ الی ۸ بعد از ظهر در انجمن سلام واز طرف شب در
 La belle Etoile   از دوشنبه تا جمع
 روزهای شنبه و یکشنبه  
  L auberge


لباس
توزیع لباس هر دوشنبه تا ساعت یک بعد از ظهر توسط سازمان  CSUR و انجمن های دیگر
توزیع می گردد، عبارتند از لباس .و کفش می باشد و این دو سازمان پاسخگوی برخی از نیاز هایی اضطراری می باشد

.
  صحت
مرکز پزشکی رایگان D .ACCES AUXSOIUS _PASS  
که مربوط شفاخانه است از دوشنبه تا جمع از ساعت ۰۱.۳۰ الی ۰۶.۳۰ باز می باشد و کاملآ رایاگان است ،و ممکن است به دکتر مراجع کنید و دسترسی به مراقبت های اولیه پزشکی در صورت نیاز دسترسی یابید،
در صورت ضرورت مرتب به مشکلات بهداشتی و از توصیه دکتر خدمتگار اجتماعی شفاخانه میتواند در پیدا کردن امکانات خوابگاه و یا درخواست برایی اقامت و یا مشکل صحی تان کمک کند


اقامات
اقامت دایم به همه در کالاس وجود ندارد .یک سالون تربیت بدنی که تازه از طرف مقامات باز شده است به خاطر این که از طرف شب هوا سرد می باشد و پناهندگان می میتوانند از این سالون استفاده     کنند
دولت موظف است برای سهولت تامین مسکن  برای پناهندگان اما تا حد امکان
آن عده از پناهندگان که بدون مسکن هستند میتوانند پیشنهاد خود را به دادگاه ارا ه کنند در این صورت باید از کمک سازمانها بر خوردار باشد .افراد مریض و مجروح میتوانند در اردوگاه BAILLEUL بروند و برای اقامت درخواست کنند و درخواست اجتماعی از شفاخانه بخواهند
مراحل اداری
سازمانهای لابله اتویله سلام   و سکرس کاتیلیک  کمک به پناهندگان را روند خود به ریاست وفپرا   فرانسه انجمن دسیله و کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میدانند .
ماموریت این سازمان ها اطلاعات در مورد پناهندگی و کمک بر وضیعت پناهندگان می باشد .
دفتر بین المللی مهاجرت در اتهام بازگشت داوطلبان متهم است و سازمان T فرانسه    
کمک میکند تا از اخراج افراد جلوگیری کند  terre d asile سازمان .
 برای مردم کمک های مراحل اداری اولیه انجام میدهد  slaam و labelle etoile  سازمانهای
مرکز روز -دوش و یا حمام
  secours  catholiqui  مرکز
و مرکز روز از طرف روز برای افراد آسیب دیده افراد زیر سن قانونی ،زنان .کودکان.خانوادها و افراد مجروح این مدریت دوش فراهم میکند


فرهنگ
الحمرا سینما فیلم های زبان اصلی .به زیرنویس زبان فرانسی نشان می دهد بنا بر این ممکن است برای دیدن فیلم انگلیسی .ایتالیایی .یا اغلب به زبان عربی  .فارسی هم تماشا کرد ،
کتابخانه پیشنهاد فضای مطالعه و باز بهرداری در ان ممکن است به خواندن روزنامه ها .مجلات .فرهنگ.کتاب برای یادگیری زبان های گوناگون دریافت .
افرادی که خوابگاه با طور منظم در کالاس دارند همچنین می توانند ثبت نام کنند و کتاب.س دی .دی وی دی .و غیره به طور قرض قرض استفاده کرد
و کنسرت ها را در مکان های مختلف در کالاس اغلب در قیمت پایین و یا حتا با صورت رایگان دریافت .
دسترسی به اینترنت ممکن است در کتابخانه در سایر کافه ها و برخی از میله مانند یا جاهای کافه قیلون پیدا کرد

.
یادگیری زبان فرانسوی
coubertin دوره های زبان فرانسوی برای پناهجویان در لیسه در نزدیکی مرکز پزشکی واقع است و رایگان اولین فعالیت در فرانسه توسط انجمن های
La Marmite aux Idées and SALAM.
انجام میشود


انجمن ها در کالاس
تعداد زیاد از افراد در این سازمان ها داوطلبانه فعالیت می کنند این به این معنا است که آنها برای کار که انجام میدهند حقوق دریافت نمی کنند


مسافرخانه مهاجران
توزیع مواد غذای در غذا ظهر شنبه وزیکشنبه یک نوع کمک غذائی است ک صورت می گیرد
labelle  etoile  
csur
توزیع غذای ظهر را از دوشنبه تا جمع کمک برای پناهندگان و کمک در موقیت های گوناگون محل توزیع مواد غذائی انجام میدهد .
توزیع  کفش ولباس برای پناهندگان . محل شنبه بعد از ظهر میباشد
. cloakroonm  
فرانسه terre  D  asile  
اطلاعات مربوط به پناهندگی پشتیبانی حقوقی در مرکز نگهداری محل . توزیع مواد غذائی از دوشنبه تا جمع ساعت ۲ بعد از ظهر است
La Marmite aux Idées:
معلومات مربوط به پناهندگی کمک حقوقی به پناهندگان معرفی به زبان فرانسوی فعالیت های گوناگون محل توزیع غذا ظهر هم میباشد ،

بدون مرز
توسعه باز شدن مرزها آزادی رفت و آمد وحل نقل منتقد سیاست های مهاجرتی مبارزه علیه خشونت  پلیس محل و توزیع مواد غذائی

سلام Salam  
توزیع غذا در رستورانت از دوشنبه الی یکشنبه این توزیع گاه گاه بسته هم می شود
کفش .کمپل.کمک برای پناهجویان کمک در صورت مشکلات صحی و محل توزیع غذا هم است.

secours  catholique
مرکز روز دوش کمک برای پناهجویان کمک در موقیت های مختلف محل توزیع مواد غذائی ظهر دوشنبه الی جمع


قانون شکنی همبستگی
کمک به بیگانگان در وضیعت نا مناسب شب تا مهاجرین داخل کشور شوند تا اقامت بگیرند .سفر کنند که این همه در قانون فرانسه ممنوع است و حد اکثر ۵ سال زندان و ۳۰۰۰ هزار یورو جریمه نقدی است
کمک انسان دوستانه و اطلاعات مربوط به حقوق معمولآ خارج از این تعریف است .اما محدود نا مشخص است و پلیس استفاده از آن گاهی فشار به انجمن ها و مردم و مانع از ترس بین پناهندگان و مردم محل میشود


حقوق و جنبش های قانونی
افراد که در کشور خود مورد تهدید همکاران و یا دولت خود قرار میگیرند و دولت کشور از آنها محافظت کرده نمیتواند آنگاه افراد میتوانند برای حفاظت از یک کشور اروپای درخواست حفاظت کند
درکشور های اتحادیه اروپا قوانین مختلف وجود دارد مگر هر کشور اروپائی روش خاص خود را دارد در فرانسه این روش میتواند پیچیده و طولانی باشد بنابر این شما باید خود را با حمایت از انجمن ها آماده سازید و در روش پناهندگی از کمک های اولیه این انجمن ها استفاده کنید
این چیز عادی است که تضمین حقوق بهتر برای شما آراء میشود .


اولیت ۱
افراد که تقاضای پناهندگی میکنند .
در مرکز عمده تآ  به تقسیم سریع ترک فرانسه دریافت میکنند که نظر با قوانین اروپائی یعنی توافق دوبلین ۲ این همه صورت میگرد
بطور کلی تعداد و درخواست پناهندگی  از کشور های اتحادیه اروپا وارد ان میشود که عمدتآ اثر انگشت گرفته شده و در سیستم یورو داک و پایی گاه دادقا اتحادیه اروپا سفت و راجیستر میباشد و این سیستم باعث میشود تا پناهجویان به کشور اصلی اتحادیه اروپا که در ان وارد گردیده باشد دوباره مورد اعتراض بیشتر قرار میگیرد و به همین خاطر برای این افراد در فرانسه ترک خاک داده میشود
امور خارجه موظف است تا برای پناهجویان در طول مراحل خوابگاه آراء کند در واقع پیشنهاد تنها امکانات خوابگاه به مردم یک روش عادی است
پس انتظار زمان طولانی تر و یا کوتاه  است
اگر پیشنهاد مسکن نشده است شما مجبور به درخواست تجدید نظر به دادگاه اداری هستید با کمک یک سازمان یا یک انجمن امکان پذیر و مفید است


افراد زیر سن قانونی
فرانسه متحد است با محافظت از کودکان زیر سن قانونی که در زمان سخت دچار مشکل باشند
این به معنی ارایه شرایط زندگی خوب آموزش و پرورش .فرصت برای یادگیری کسب این ممکن برای افراد زیر سن قانونی که انتخاب اقامت در فرانسه کند و در اردوگاه و یا در یک خانواده زندگی کند به مدرسه برود و یا برای یادگیری یک کسب تحت مسولیت کمک اجتمائی در دوران کودکی شود
برخی از راه حل وجود دارد تا آنها بعد از سپری نمودن سن قانونی یعنی ۱۸ سالگی در فرانسه بمانند اما در آن زمان وظیعت بستگی به خود آنها دارد
بعضی اوقات مشکل است تا ثابت بسازید که شما زیر سن هستید حتی  در صورتیکه دارای هویت هم باشید در حال حاظر هیچ چیز در کالاس به افراد زیر سن قانونی که نمی خواهند در فرانسه بمانند آراء نمیشود حتی دولت موظف و متحد است تا از این افراد محافظت کند


مقالات حقوقی و وضعیت قانونی
 بجز از کسانی که پناهندگی دارند و افراد زیر سن قانونی که هم پناهندگی به دست آوردند
مشکل است به اقامت قانونی خود در فرانسه بمانند
گاهی اوقات شناسائی قانونی شدن امکان پذیر است به طور عمده در موارد مشکلات صحی بودند


خارجی های بدون اسناد قانونی
پلیس می تواند یک شخص را در وضیعت نا منظم کنترول هویت کند بعدا میتواند شخص را به استگاه پلیس برای کنترول هویت حد اکثر ۴ ساعت نگهدارد و یا ۲۴ ساعت و یا امکان دارد زمان را طولانی تر بسازد .
در استگاه پلیس و یا در بازداشتگاه شما حق دارید تا سوال کنید که نیاز به وکیل دارید در صورت نداشتن وکیل شخصی
شما حق دارید تا به دکتر مراجع کنید بعد از بازداشت امکان فرستادن شما به کشور دیگر امکان دارد
در هر مرکز نگهداری انجمن های مستقل از دولت وجود دارد تا به شما در مورد حقوق شما و کمک  به شما و به حقوق شما احترام بگذارند  
انجمن
Terre  D  Asile
در
coquelle
نزدیک کالاس وجود دارد شما همچنان میتوانید برای کمک یک وکیل از این انجمن درخواست کنید که میتواند شما را کمک کند در تصمیم گیری اقامت شما و همچنان وکیل میتواند با خاطر دیپورتی برای شما کمک کند تا از فرستادن شما جلوگیری کند


حقوق اساسی
قانون هرنوع خشونت را ممنوع میداند سروصدا تهدید برای بدست آوردن پول ویا رابطه جنسی کسی که کند هرکس که باشد شما حق دارید درخواست کمک وحمایت از مقامات کنید


حق مسکن
از آنجایی که هیچ مسکن ارائه شده وجود ندارد
پناهجویان اکثر با استفاده از ساختمان های غیر قانونی و یا مکانهای خالی را مورد استفاده قرار مید هند
و همین بهانه میشود برای پلیس که کنترل هویت را در کار گیرد و مداخله نماید  
پلیس باید برای بعضی قوانین احترام بگذارد آنچه به نظر نمی رسد که اتفاق بیفتد
از دادستان عمومی شروع تا شکایت صاحبان مکان ها
تخریب کالاهای شخصی و وسائل شخصی غیر قانونی میباشد در صورت ان اتفاق از نزد پلیس شما میتوانید آنرا در ایستگاه پلیس نوشته شده درج شکایات نماید


حقوق پزشکی
پناهجویان در روش نرمال دارای حقوق کامل و مراقبت اجتماعی میباشند افرادیکه بدون مدرک قانونی هستند حق دریافت کمک های پزشکی را دارا میباشند و رایگان از طرف پاس که ارگان پزشکی است آراء مینماید


پیوند ها در مورد کالاس
همبستگی مهاجرین آزار واذیت را مستند سازی میکند ومقاومت علیه خشونت پلیس را هم مستند سازی میکند این همبستگی یک شبکه است که از شهروندان اروپا و پناهندگان در این با هم یکجا کار میکنند
http://calaismigrantsolidarity.wordpress.com/


سازمان های
SALAM Nord/Pas-de-Calais
سازمانهای حمایت از پناهندگان در کالاس هستند که همه روزه در خدمت توزیع غذا و کمک های مختلف انجام میدهد


آدرس الکترونیکی
http://www.associationsalam.org/

وبلاگ پناهندگان در حال رفت وآمد
همبستگی مهاجرین کالاس
مستند سازی از آزارو اذیت پلیس در برابر مهاجرین و مقاومت در برابر خشونت با همکاری شبکه از شهروندان اروپا یکجا کار میکنند
و این وبلاگ را بنام پنهان شدن در کامیون ها و کوشش کردن در این کامیون ها هم می نامند
http://schengendangle.jogspace.net/


Go back