الحاق به خانواده در اتریش

قوانین مربوطه به صورتی طرح شده که برای تمامی اعضاء خانواده یکسان می باشد . به این معنی که اگربه یکی از افراد خانواده ، پناهجویی  اهدا شد و یا مورد پشتیبانی کمکی قرار گرفت ، همین شرایط شامل دیگر افراد خانواده نیز می گردد بجز فردی که محکوم به رفتار مجرمانه می باشد 

Read more …

پیوستن به خانواده در دانمارک

اگر با فردی که در دانمارک اقامت دارد، ازدواج کرده‌اید، پارتنر ثبت‌شده قانونی او هستید، یا با او همخانه بوده‌اید برای اثبات همخانگی باید مدارکی دال بر بیش از هیجده ماه زندگی مشترک داشته باشید، می‌توانید برای پیوستن به او در دانمارک اقدام کنید. در حال حاضر، اقدام برای پیوستن به خانواده به عنوان پناهنده‌ای که اقامت موقت دارد، محدود شده است. از ژانویه‌ی 2016 به بعد، قبل از اقدام برای پیوستن به خانواده، باید بعد از اقامت موقت، اجازه‌ی اقامت سه ساله بگیرید. به این معنی که اگر اقامت شما مطابق بند 7، پاراگراف سوم قانون اقامت موقت است، سه سال طول می‌کشد تا بتوانید خانواده‌ی خود را به دانمارک بیاورید. 

Read more …

الحاق به خانواده بر اساس قانون دوبلین

چگونه می توانم به پروسه های الحاق به خانواده، جابجایی و یا پناهندگی دسترسی پیدا کنم؟

مسئول رسیرگی به هر سه روش دفتر خدمات پناهندگی است. اگر شما هنوز به مقامات در مورد ارزوی خود به درخواست یکی از این سه مورد در هنگام ورود به جزایر اطلاع نداده اید و یا اگر در پروسه پیش ثبت نام شرکت نکرده اید، پس شما می توانید یا با دفتر خدمات پناهندگی از طریق اسکایپ برای دریافت وقت قبلی برای ثبت نام و ارایه درخواست تماس بگیرید، و یا در صورتی که شما به یکی از گروه آسیب پذبر تعلق دارید، می توانید از یک سازمان غیر دولتی درخواست حمایت و یا یک وکیل خصوصی کنید که آنها از طرف شما می توانند از دفتر خدمات پناهندگی برای موارد آسیب پذیر یک وقت ملاقات بگیرند.

Read more …

Netherlands > Family reunification

Read more …

الحاق به خانواده در سویدن

در جولای 2010 قوانین جدیدی در ارتباط با والدینی که فرزندشان در سوئد است، به اجرا گذاشته شد. افرادی که درخواست پیوستن [به خانواده] داده و فرزندی دارند، از بازگشت به کشور خود برای تسلیم درخواست اقامت معاف شدند. علیرغم این تغییر در قانون، ممکن است اعضای خانواده کماکان در طول روند رسیدگی به درخواست از هم جدا شوند 

Read more …