زندگی در رومانی

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۱۷

پناهجویان در رومانی کمک مالی دریافت می کنند، اما میزان این کمک ها بسیار کم است.

میزان کمک های دریافتی: ده لئو در روز (واحد پول رومانی) برای غذا+ شش لئو در روز برای دیگر مایحتاج + شصت و هفت لئو برای لباس تابستانی + صد یورو برای لباس زمستانی.


last update: February 2017

فقط برای پناهجوها:

خدمات اجتماعی

پناهجویان در رومانی کمک مالی دریافت می کنند، اما میزان این کمک ها بسیار کم است.

میزان کمک های دریافتی: ده لئو در روز (واحد پول رومانی) برای غذا+ شش لئو در روز برای دیگر مایحتاج + شصت و هفت لئو برای لباس تابستانی + صد یورو برای لباس زمستانی.

مراکز پذیرش پناهجو:

در این کشور شش مرکز پذیرش وجود دارد.

(Timisoara) : گنجایش این مرکز حدود سیصد نفر است. 250 نفر برای مرکز انتقال فوریتی و حدود پنجاه نفر برای پناهجویان و پناهندگان در رومانی. در هر اتاق ده تخت وجود دارد. بخش سرپوشیده این کمپ نیز ساخته شده است.

Stolnicu (Bucharest): ظرفیت مرکز پذیرش استولنیکو 250 نفر است. در حال حاضر حدود 45 نفر در این مرکز سکونت دارند. اتاق ها دارای تخت های دو نفره ( شش نفر در هر اتاق) هستند. آشپزخانه مشترک است. امکان ملاقات: فقط در طول ساعات ملاقات و در اتاق ملاقات. امکان داشتن مهمان در اتاق های مختص به پناهجویان وجود ندارد.