اجازه اقامت بشر دوستانه

آخرین به روز رسانی : نوامبر ۲۰۱۶

اجازه اقامت بشر دوستانه
Last update: 8th of January 2016

اجازه اقامت بشردوستانه یک نوع اجازه اقامت موقت می باشد. چنین اجازه اقامتی را در صورتی می توانید به دست بیاورید که با مدرک ثابت کنید که از یک بیماری جدی فیزیکی یا روانی رنج می برید. این اجازه اقامت نوعی استثنا از قاعده محسوب می شود. وزارت دادگستری مستقیما چنین اجازه اقامتی را صادر می کند. وزارت دادگستری در این زمینه عملکرد بسیار سختگرانه ای دارد. به این معنا که تنها تعداد اندکی می توانند اجازه اقامت بشردوستانه را به دست بیاورند. در صورت اقدام برای چنین اجازه ای شما باید پرونده ای بسیار محکم و دقیق فراهم کنید. اجازه اقامت بشردوستانه موقت می باشد و باید آن را تمدید کنید. معمولا اجازه اقامت بشردوستانه دو ساله می باشد. قبل از اینکه مدت اعتبار این اجازه تمدید شود باید برای تمدید آن اقدام کنید.
وزارت دادگستری برای اعطای چنین اجازه اقامتی سه معیار اصلی را مد نظر می گیرد. آیا مدارک لازم برای اثبات بیماری شما موجود است، آیا شما در حال حاضر تحت درمان هستید و آیا شما می توانید درمان لازم را در کشور خودتان به دست بیاورید.

به عنوان مثال این بیماری ها می توانند منجر به دریافت اجازه اقامت موقت بشردوستانه بشوند : اسکیزوفرنی، جنون، بیماری جدی قلبی، سرطان در مرحله نهایی، بیماری کلیه و روده.

مستندات

داشتن مدرک درباره بیماری تان بسیار مهم می باشد. اگر شما برای اثبات بیماری تان مدرک نداشته باشید وزارت دادگستری بدون توجه به وضعیت جسمی تان درخواست اقامت شما را رد خواهد کرد. اگر شما از بیماری روانی رنج می برید باید از یک روانپزشک (پزشک مخصوص بیماری های روانی و نه روانشناس) مدرک داشته باشید.
یک لیست پزشکی باید توسط پزشک پر شود. این لیست باید به صورت بی طرفانه تکمیل شود. این لیست در سایت زیر موجود است (نسخه دانمارکی):
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/84C15497-C460-4EDC-A84A-7F86A8A85C13/0/liste_humanitaer_ophold.pdf
فرم زیر باید توسط پزشکتان پر شود:
https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/8EA12B94-CE21-4223-A943-3E37A381AEE8/0/laegeattest_humanitaer_ophold.pdf

عدم وجود درمان در کشور مبدا

شما باید برای بیماریتان درمان مناسب دریافت کنید. اگر چنین درمانی در کشور محل تابعیت شما موجود باشد درخواست اقامت شما رد می شود. این تصمیم بدون توجه به اینکه آیا شما می توانید به چنین درمانی در کشورتان دست پیدا کنید یا اینکه توان تامین هزینه های درمان را دارید گرفته می شود. به همین علت بسیار مهم است که شما از داروهایی استفاده کنید که در کشور محل تابعیتتان موجود نباشد.

روند

شما زمانی می توانید درخواست اجازه اقامت بشردوستانه بدهید که در دانمارک به عنوان پناهجو ثبت نام کرده باشید و اداره مهاجرت محل سکونت شما را بداند. در نتیجه اگر شما به صورت پنهانی زندگی می کنید، نمی توانید چنین درخواستی بدهید.
در طول مدتی که درخواست اجازه اقامت بشردوستانه ی شما در وزارت دادگستری بررسی می شود شما الزاما و به صورت اتوماتیک حق سکونت در دانمارک را ندارید. همزمان با درخواست اجازه اقامت بشردوستانه شما باید درخواست اقامت برای طول مدت بررسی پرونده تان را بدهید. حتی اگر در طول بررسی درخواست اجازه اقامت بشردوستانه تان اجازه سکونت در دانمارک را نداشته باشید، پرونده تان بررسی می شود و ممکن است چنین اقامتی را بدست بیاورید. اما بر اساس قاعده ممکن است در صورت نداشتن اجازه اقامت در طول بررسی پرونده، از کشور اخراج شوید.
در طول بررسی پرونده درخواست پناهجویی در اداره مهاجرت یا در دادگاه تجدید نظر پناهجویی شما اخراج نمی شوید.
اگر شما به فکر درخواست اجازه اقامت بشردوستانه هستید به شما توصیه می شود که به لینک زیر مراجعه و از لیست موجود استفاده کنید .
https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/humanitarian_residence_permit/instructions_about_possibility_for_applying_for_humanitarian_residence.htm

لینک های مرتبط:
در این سایت رسمی اطلاعات بیشتری درباره اجازه اقامت بشردوستانه پیدا می شود.
https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/humanitarian_residence_permit/instructions_about_possibility_for_applying_for_humanitarian_residence.htm

در سایت زیر و در سمت راست صفحه اطلاعات دقیق تری درباره معیار های لازم برای درخواست اقامت بشردوستانه موجود است (دانمارکی)

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/humanitaert_ophold/vejledning_til_asylansoegere_om_muligheden_for_at_ansoege_+om_humanitaer_opholdstilladelse.htm

کجا درخواست بدهید:

درخواست خود را به آدرس اداره مهاجرت،اینتگریشن (یک پارچه سازی) و مسکن بفرستید:
Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K
یا اینکه به آدرس زیر ایمیل بزنید:
uibm@uibm.dk