باز داشت

آخرین به روز رسانی : مارس ۲۰۱۶

ازداشت گاه Ellebaek در کنار اقامت گاه پناه جویان درمحلی به نام Sandholmiejren در دانمارک‌ قرار دارد.. این زندان توسط پلیس دانمارک‌ اداره میشود. هر پناه جو ، بدون اینکه کار خلافی مرتکب شده باشد احتمال زندانی شدن دارد. مثلا اگر در خواست پناهندگی شما قبول نشود، و پلیس شک کند که احتمال دارد شما به طور زیر زمینی‌ به کشور دیگری بروید،شما را زندانی کند. حد اکثر مدت زندانی ۱۸ ماه است. پاره اوقات ممکن است کمتر شود. احتمال زندان انفرادی هم هست
طبق قانون جدید، احتمال زندانی شدن پناهجو به محض ورود به دانمارک‌ هست.


به روز شده دوم ژانویه۲۰۱۶

بازداشت گاه Ellebaek در کنار اقامت گاه پناه جویان درمحلی به نام Sandholmiejren در دانمارک‌ قرار دارد.. این زندان توسط پلیس دانمارک‌ اداره میشود. هر پناه جو ، بدون اینکه کار خلافی مرتکب شده باشد احتمال زندانی شدن دارد. مثلا اگر در خواست پناهندگی شما قبول نشود، و پلیس شک کند که احتمال دارد شما به طور زیر زمینی‌ به کشور دیگری بروید،شما را زندانی کند. حد اکثر مدت زندانی ۱۸ ماه است. پاره اوقات ممکن است کمتر شود. احتمال زندان انفرادی هم هست
طبق قانون جدید، احتمال زندانی شدن پناهجو به محض ورود به دانمارک‌ هست.
بازدید کننده ها
زندانی حق ملاقات دارد، ولی‌ پلیس همیشه با آن مخالفت می‌کند. شما باید از ملاقات کنندهٔ دعوت کنید به ملاقات شما را ملاقات کند. ملاقات کننده نمیتواند در خواست دیدن شما را بکند. صدور اجازه یا عدم آن ملاقات به عهده مقامات زندان است.
کشیش
زندان Ellebaek همیشه یک کشیش مقیم دارد.
پزشک
شما حق دارید که دکتر از شما عیادت کند. پزشکان وابسته به زندان بوده، و اگر به مراقبت پزشکی نیاز دارید شما را به بیمارستان در کپنهاگ و یا بخش روان درمانی در بیمارستان Hillerad منتقل میکنند.

وکیل حقوقی
همیشه میتوانید از وکیلی که زیر نظر زندان هست مشاوره بگیرید. و در زندان با شما ملاقات داشته باشد.
وسیله ارتباطی‌
حق داشتن تلفن هم راه ندارید، در زندان تلفنی هست که میتوانید با پرداخت پول از آن استفاده کنید.میتوانید نامه ارسال یا دریافت کنید و پلیس هم حق دارد مفاد آن را به خواند. در زندان یک کافی‌ ننت هست که به نوبت از آن می‌توان استفاده کرد
کمک هزینه
تا زمانی‌ که در زندان هستید از کمک هزینه صلیب سرخ استفاده نمی‌کنید. ولی‌ میتوانید در زندان کار کرده و دست مزد در یافت کنید..
افراد صغیر با سر پرست میتوانند در زندان با سرپرست خود در بخش خانواد‌گی اقامت کنند. ولی‌ بی سر پرست سر به مرکز Gribskov که توسط صلیب سرخ اداره میشود منتقل میشوند.
تمدید مدت زندان:
روش کلی‌ این است پس از ۷۲ ساعت از زمان بازداشت، قاضی بررسی می‌کند که بازداشت قانونی است یا نه‌. این روش هر چهار هفته انجام میشود. این روش از طریق ویدیو صورت می‌گیرد. پناه جو، مترجم و وکیل مدافع در یک اتاق ، قاضی و نماینده پلیس در Hillered مصاحبه را انجام میدهد. سابقه نشان میدهد که همیشه مدت زندان تمدید میشود. در نوامبر ۲۰۱۵ با وضع قانون جدیدی، ۷۲ ساعت پس از بازداشت هم برداشته شد، و هر وقت قاضی بخواهد انجام میشود.
راه دیگری هم هست که به جای بازداشت، پناه جوووو موظف است با حضور در اداره پلیس روزانه هفته‌ای حضور خود را آگاهی‌ کند. مقامات دانمارک امیدوارند به بهتر کردن روش‌های شناخت ، بهتری برای شناخت پناه جو فراهم کنند