ارائه

معلومات در مورد وضعیت پناهندگان و مهاجران در قبرس.

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۲۳

بعد از جنگ میان قبرس بخش ترک ها و قبرس بخش یونانی، این جزیره به جمهوری قبرس و جمهوری ترک قبرس شمالی تقسیم شده است.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

جامعه‌ جهانی قسمت شمالی این جزیره را بخشی از خاک جمهوری قبرس می‌داند، این در حالی است که دولت ترکیه از استقلال این بخش حمایت می‌کند. از آنجایی که دادگاه های رسیدگی به مسئله‌ی اتحاد دوباره‌ی این دو بخش تا به امروز موفق نشده اند، دیده‌بان صلح سازمان ملل هنوز در منطقه‌ی میانی دو بخش شمالی و جنوبی، جایی که گذر از آن فقط از طریق چند نقطه کنترل مرزی ممکن است، حضور دارد. جمهوری قبرس از سال 2004 شامل اتحادیه‌ی اروپا شده است. این کشور به شدت درگیر بحران اقتصادی بوده و در حال حاضر با بیشترین نرخ بیکاری از زمان تاسیس خود مواجه است. نژادپرستی و ناسیونالیسم موجود در این کشور را باید در بستر مناقشات قبرس و مشکلات اقتصادی‌ای دید که دلیل رشد جنبش‌های دست‌راستی و خشونت رو به افزایش علیه خارجی‌ها، محسوب می‌شود.