ارائه

آخرین به روز رسانی : مهٔ ۲۰۱۷
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Bordermonitoring بلغارستان اخبار، مقالات مطبوعاتی، ادبیات، قضاوت و آمار مربوط به وضعیت پناهندگان و مهاجران در بلغارستان را به زبان انگلیسی در وبلاگ خود جمع آوری می کند: bulgaria.bordermonitoring.eu