اردوگاه, در بلغارستان, بازداشت, و اردوگاه های پذیرایی

آخرین به روز رسانی : سپتامبر ۲۰۱۶

اردوگاه, در بلغارستان, بازداشت, و اردوگاه های پذیرایی

آخرین به روز رسانی ماه ژانویه ٤ ٢٠١

وضعیت در بلغارستان در اغلب موارد در حال تغییر است ، به طوری که این اردوگاه ها و معلومات در باره آنها از ماه ژانویه سال ٢٠١٤ میباشد


اردوگاه, در بلغارستان, بازداشت, و اردوگاه های پذیرایی

آخرین به روز رسانی ماه ژانویه ٤ ٢٠١

وضعیت در بلغارستان در اغلب موارد در حال تغییر است ، به طوری که این اردوگاه ها و معلومات در باره آنها از ماه ژانویه سال ٢٠١٤ میباشد

شهر صوفیه

اردوگاه باز برای پناهجویان

Vrajdebna, Voenna Rampa, Ovcha Kupel

اردوگاه بسته

Busmantsi

اردوگاه بسته در مرز بلغارستان و ترکیه

Harmanli

اردوگاه ترانزیتی

Pastrogor

مقر پولیس مرزی

Lyubimets

حومه شهر

اردوگاه باز

Banya

اردوگاه, در بلغارستان, بازداشت, و اردوگاه های پذیرایی

وضعیت در بلغارستان در اغلب موارد در حال تغییر است ، به طوری که این اردوگاه ها و معلومات در باره آنها از ماه ژانویه سال ٢٠١٤ میباشد

شهر صوفیه

اردوگاه باز برای پناهجویان

Vrajdebna, Voenna Rampa, Ovcha Kupel

اردوگاه بسته

Busmantsi

اردوگاه بسته در مرز بلغارستان و ترکیه

Harmanli

اردوگاه ترانزیتی

Pastrogor

مقر پولیس مرزی

Lyubimets

حومه شهر

اردوگاه باز

Banya

در حال حاضر و تحت مقررات فعلی اداره امور پناهندگان مراکز پذیرش را یک شخص سرپرست مسئول سرپرستی میکند یکی از این ,مراکز پذیرش, در حومه صوفیه واقع است که دارای ظرفیت برای٥٠٠ نفر میباشد

به همینه گونه مرکز بیشتر در نقاط مختلف کشور واقع میباشد یکی هم در بخش شرقی بلغارستان واقع شده است، در حومه روستای , بنیان ، و دارای ظرفیت برای ٨٠ نفر است

یک کمپ تازه و یا همان مرکز پذیرش تازه به نام انتقالی در شهر پستروگور باز شده است که در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه میباشد

به گفته مقامات این مرکز برای روند سریع مکان مناسب میباشد و ظرفیت ٣٥٠ نفر را دارا میباشد

افتتاح مرکز انتقالی به دلیل فساد به تعویق افتاد بود . در نهایت در سال ٢٠١٢ با سه ماه تعویق به دوباره باز شد

از طرف دیگر مراکز بازداشت از توست وزارت کشور اداره می شود علاوه بر بازداشتگاه “بوسمانتزی” که بسیار نزدیک به صوفیه است و دارای ظرفیت برای ٤٠٠ نفر میباشد

در تابستان سال ٢٠١١ گذشته یک بازداشتگاه جدید “لیوبیمتس” باز شده است که در مرز بلغارستان و ترکیه قرار دارد و ظرفیت ٣٥٠ نفر را دارد

در بلغارستان این یک روند معمول است که پناهجویان را مستقیما به بازداشتگاهها میفرستند بجای اینکه به مراکز پذیرش بفرستند تا ماه ها را در بازداشتگاه سپری کنند

فراتر از این ها ,در سال ٢٠١٤ یک مرکز هماهنگی اطلاعات مرزی در “دریای سیاه” کنار دریایی “بورگاس ” ایجاد شده است با مشارکت فال رومانی ها

آلمان یکی از کمک کنندگان اصلی این مراکز است بخاطر توافقنامه پیوستن بلغارستان به شنگن

اقدامات لازم و مربوطه در کنار دریا “از وارنا” گرفته شده است

برای بار دوم بدون مجاز از مرکز گذشتن

آخرین خبر رسانی ماه فبرور سال ٢٠١٣

اگر در طول اقامت خود در بلغارستان، شما تصمیم به عبور از مرز دوباره سعی کنید و یا برای رسیدن به دیگر کشور های اتحادیه اروپا و یا کشور خود دستگیر شدید به طور منظم به عنوان یک “مجرم” به زندان فرستاده می شوید

بر اساس ماده ٢٧٩:٢ قانون, مجازات می شوید و امکان دارد به مدت شش سال زندانی شوید اما این مدت زمان مشروط به اجرا در می آید معمولا شما بین ٨ ماه و یک سال و نیم را سپری خواهید کرد