دپورتی از اتریش

اگر متقاضی به کشوری اخراج می شود که در آنجا مورد تهدید و آزار ، مجازات غیر انسانی و شکنجه یا اعدام قرار می گیرد ، قانونا اخراجش قابل پذیرش نخواهد بود . در طول زمان مراحل اخراج از کشور ، می توان تقاضای تجدید نظر ، برای عدم اخراج کرد .

Read more …

اخراج>دیپورت

دانمارک دیپورت به یونان را متوقف کرده است

وزیر داخله کشور دانمارک فیصله کرد تا ۳۴۰ پرونده پناهندگان را روی دست بگیرد که اثر انگشت کشور یونن را داشتند.

افرادی که از سابق دردانمارک هستند وافرادی که تازه به دانمارک می ایند پرونده پناهندگی شان در کشور دانمارک مورد بازرسی قرارمیگیرد

وهیج نوع تهدید دیپورت به یونان وجود ندارد.

Read more …

دیپورتی از فرانسه

دیپورتی از فرانسه
افراد بدون اقامت قانونی شناسایی می شوند
و اخراج آنها دربرابر یک ارگان سازمان یافته
معلومات ذیل که به زبانهای مختلف است را داونلود نماید که دارای ۴۸ صفحه است وبه زباهنهای ذیل میباشد
۱   انگلیسی
۲ فرانسوی
۳     عربی
و به نسخه های صوتی گوش بدهید

Read more …

آلمان و دیپورتی

این اطلاعات جهت  کمک  به افرادی می باشد که حکم اخراجشان صادر شده و هنوز در فرودگاه حضور دارند و نمی خواهند یا نمی توانند به کشورشان یا کشوری دیگر بازگردند . اگر می توانید دوستانتان را از شرایطتان مطلع کنید و به آنها بگویید که می خواهید مانع از اخراجتان شوید . آنها می توانند از بیرون با فرودگاه تماس گرفته و به آنها بگویند که شما پرواز خروجیتان داوطلبانه و با رضایت نمی باشد ، به مسافرها و مامورین فرودگاه خبر دهید و نسبت به اخراجتان اعتراض کنید . اکثر اخراجها در فرودگاه فرانک فورت انجام می گیرد و در آنجا گروهی هستند که در این گونه مواقع به فرودگاه می آیند ، شما با این ایمیل یا این شماره می توانید با این گروه تماس برقرار کنید : 

Read more …

Cyprus > Deportation

Read more …

Netherlands > Deportation

Read more …

صربستان: اخراج شدن (دیپورت)

روش جدید بازگشت “داوطلبانه” پناهجویان به صربستان منجر به این شده است که تعداد زیادی از متقاضیان پناهجویی، تقاضای خود را در مجارستان پس گرفتند و بعد از آن طی یک توافق‌ِ دوجانبه‌ِ پذیرش‌ـمجدد به صربستان دیپورت شدند. آنها برای قبول‌کردن‌ِ بازگشت “داوطلبانه” به صربستان به بازداشت تا ۶ ماه و یا حتا ۱۸ ماه محکوم شدند. آنها بعد از دیپورت شدن هم معمولا مجبور هستند که ۵ روز دیگر را در زندان شهر سوبوتیکا بمانند. در زمان آزاد شدن‌شان از زندان آنها نامه‌ای دریافت می‌کنند که به آنها می‌گوید باید کشور را درمدت ۱۰ روز ترک کنند. برای آنها این امکان وجود دارد که (مجددا‌ً) از صربستان تقاضای پناهندگی کنند، اما همانطور که قبلا اتفاق افتاده است، خطر دیپورت شدن زنجیره‌ای آنها ـ بیشتر به مقدونیه ـ وجود دارد.

Read more …

سوئد < رد مرز

رد مرز آخرین مرحله زنجیره تدابیر مؤثر مقامات مرزی یک کشور می باشد. سازمانهایی هستند مانند AMD یا حرکت بر ضد رد مرز که با انتشار اطلاعات بین عموم و فشار آوردن بر شرکتهایی که این فرایند را همراهی می کنند و تظاهرات و سد راه افرادی که رد مرز می شوند؛ به صورت فعالانه دستگاه رد مرز را به چالش می کشند

Read more …

Switzerland > Deportation

Read more …