بلغارستان - مرز خارجی شنگن

 

بلغارستان - مرز خارجی شنگن

دولت بلغارستان به طور فعال در جستجوی بلغارستان برای پیوستن به منطقه شنگن میباشد . در نتیجه، محدودیت ها بیشتر بر پناهجویان تحمیل خواهد شد تا به یک زندگی بهتر آزادانه و انسانی ادامه دهند

در قدم اول، این بدان معناست ساخت بازداشتگاه های جدید و مراکز "پذیرش" و همچنین تشدید کنترل مرزی. برای اطلاعات بیشتر به لینک بازداشت

سر بزنید

در قدم دوم، ترتیب شنگن نیاز به مرزهای نظامی دارد بعد از عضویت کامل در اتحادیه اروپا بلغارستان با کشور های ذیل مرز شرکت خواهد داشت. از جمله ترکیه, مقدونیه، صربستان و دریای سیاه

در مجموع ١٦٤٧ کیلومتر

در این زمینه، توجه خاص به مرز بلغارستان و ترکیه پرداخت می شود. در میان چیزهای دیگر، نظامی از نتایج مرزها در افزایش کارکنان مرزی، برج مراقبت و نظارت بیشتر، فن آوری نظامی جدید (به عنوان مثال، سه هلیکوپتر جدید از یک شرکت ایتالیایی برای این منظور خریداری شده است).

پلیس بلغارستان در حال بدست گرفتن در بخشی از ماموریت " فرانتکس " و "خدای دریا" در امتداد آب و زمین بین مرز یونان و ترکیه. از ماه مارچ سال ٢٠١١ پلیس " فرانتکس " به طور مستقیم در مرز بلغارستان و ترکیه حضور دارد

در قدم سوم،

به گفته وزیر کشور این همه به معنی شکوفایی تازه ظاهر شده "صنعت مرزی" میباشد ، بلغارستان ١٦٠ میلیون یورو در طول سه سال گذشته برای "تقویت مرزهای خود مصرف کرده است. ٨٠ فیصد از این پول توسط اتحادیه اروپا تامین می شده است . معاون وزیر کشور، دیمیتار جورجیو، اعلام کرده است سال ٢٠١١ منفعت های اصلی بلغارستان پیوستن به منطقه شنگن عبارتند از ایجاد مشاغل جدید، تحریک سرمایه گذاری خارجی و ایمنی برای کسب و کار

در قدم چهارم،

بلغارستان در حال حاضر صدور ویزا را با سیتم بیومتریک پیش میبرد. برای افراد خارج از اتحادیه اروپا به معنی ده اثر انگشت و عکس های دیجیتال میباشد

معرفی معیارهای شنگن نیز روند حاضر قوی ملی در این کشور برانگیخته است. به عنوان مثال، تنها یک روز پس از اعلام ساخت یک دیوار در امتداد مرز زمینی بین یونان و ترکیه که در در خاک یونان ساخته شده است البته در سال ٢٠١١ در شمال یونان به مساحت ١٢,٥ کیلومتر . حزب بلغاری به نام "جامعه بلغارستان نو " اصرار داشت که مانند دیوار بین یونان و ترکیه باید در تمام مرز بلغارستان و ترکیه که مساحت آن به ٢٥٠ (کیلومتر) میرسد باید ساخته شود تا از ورود پناهجویان جلوگیری شود

 Go back