اتریش > دوبلین 3

اlast update: March 2016

تریش >  دوبلین 3

آخرین به روز رسانی مارس 2016 ( اسفند 1394 )

چنانچه شما تقاضای پناهجویی کنید ، اولین مطلبی که مورد بررسی قرار میگیرد این است که : آیا شما پیش از ورود به اتریش در کشور دیگری از اتحادیه اروپا حضور داشته اید یا نه ؟    در صورتی که در کشوری انگشت نگاری شده باشید و یا در تحقیق شفاهی متوجه شوند یا شواهدی نظیر پول یا بلیط قطار و از این قبیل ... با خود همراه داشته باشید که دال بر این باشد که پیش از ورود به اتریش در کشور دیگری از اتحادیه اروپا بوده اید ، دیگر تقاضای شما یا پناهجوییتان در اتریش مورد بررسی قرار نخواهد گرفت ، بلکه برای باز گرداندن شما به آن کشور اقدام خواهد شد .  

هم اکنون اتریش پناهجویان را فقط به دو کشور یونان و مجارستان باز نمی گرداند ولی در مورد کشور های دیگر اتحادیه ، این عمل انجام می پذیرد . اما در هر زمان احتمال تغییر وجود دارد ، بخصوص در مورد کشور مجارستان !    لطفا برای این که از به روزترین تغییرات مطلع شوید با مراجع قانونی تماس بگیرید . هم اکنون با توجه به قوانین جاری بازگرداندن به کشور های ایتالیا ، اسلوانی و همچنین کشور های دیگر اتحادیه ، در طی مراحلی به صورت روزانه انجام می پذیرد .

 

 

 

 

 

Go back