قبرس

تماس ها در قبرس

راه‌های ارتباطی در قبرس

ان‌جی‌او‌ها:

کیسا (Kisa) – اقدام برای برابری، حمایت و مبارزه با نژادپرستی

Read more …

بررسی اجمالی در قبرس

بعد از جنگ میان قبرسی های طرفدار ترکیه و قبرسی های طرفدار یونان، این جزیره به دو بخش جمهوری قبرس و جمهوری ترک قبرس شمالی تقسیم شد. جامعه‌ی جهانی بخش شمالی را بخشی از خاک جمهوری قبرس می‌داند، این در حالی است که دولت ترکیه از استقلال این بخش حمایت می‌کند. از آنجایی که دادگاه های رسیدگی به مسئله‌ی اتحاد دوباره‌ی این دو بخش تا به امروز با شکست مواجه 

Read more …

قانون دابلین 3 در قبرس

 

اگر مثل اکثر افراد از بخش شمالی این کشور وارد جمهوری قبرس شوید، در واقع به اولین کشور عضور اتحادیه اروپا قدم گذاشته‌اید. مطابق قانون دابلین 3، دیگر کشورهای عضو اتحادیه افراد را به طور منظم به جمهوری قبرس بازپس میفرستند (دیپورت می کنند)، گرچه امکان تقاضا برای تجدید نظر

Read more …

پناهندگی در قبرس

می‌توانید درخواست پناهدگی خود را به سرویس پناهندگی، اداره‌ی مهاجرت واتباع خارجی یا هرکدام از ادارات پلیس تسلیم کنید. این کار از داخل زندان یا بازداشتگاه نیز امکان‌پذیر است. برای تسلیم این درخواست به آدرس معتبری نیاز دارید که اطلاعات آتی در مورد روند پرونده‌ی شما در این آدرس به دستتان برسد. از طریق نامه پستی برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. فاصله‌ی زمانی 

Read more …

افراد زیر سن در قبرس

در قبرس، افراد زیر سن قانونی که بدون همراه سفر می کنند، به طور سیستماتیک شناسایی نمی شوند. از سال 2014 آزمایشات پزشکی تعیین سن انجام می شود که تا به حال  روی تعداد اندکی از کودکان صورت گرفته. این آزمایشات شامل تست اشعه ایکس و معاینات دندان و بدن است.

Read more …

بازداشت در قبرس

بازداشت پناهجویان در جمهوری قبرس، مشکل بسیار بزرگی است. مشکل اصلی آنجاست که قوانین مربوط به مهاجرت و اتباع بیگانه با قوانین پناهندگی در تضاد است. مطابق با قوانین پناهندگی بازداشت فرد صرفا برای احراز هویت قابلیت اجرایی دارد و در صورتی که دادگاه بعد از دوبار رد درخواست پناهندگی چنین دستوری را صادر کرده باشد. در اکثر موارد قوانین مربوط به مهاجرت و اتباع بیگانه اجرا می شود که مطابق با آن بازداشت اتباع بیگانه، در هر زمان که برهم زننده نظم شناخته 

Read more …

..

زندگی در قبرس

برخورداری از مزایای اجتماعی

از لحظه ای که درخواست پناهندگی خود را تسلیم می نمایید، مشمول برخورداری از مزایای اجتماعی می‌شوید. برای برخورداری از این مزایا می توانید به اداره رفاه اجتماعی مراجعه کرده و از آنجا اقدام نمایید. از جمله مدارکی که باید به این اداره تحویل دهید، تاییدیه درخواست پناهندگی و نامه اداره پناهندگی است مبنی بر اینکه شما هیچ پول یا درآمدی ندارید. 

Read more …

خدمات بهداشتی-درمانی در قبرس

به منظور برخورداری از این خدمات، می توانید در وزارت بهداشت این کشور اقدام کرده و کارت پزشکی A دریافت نمایید. در اینجا هم، مثل درخواست برای دریافت مزایای اجتماعی، باید تاییدیه درخواست پناهندگی و نامه اداره پناهندگی مبنی بر عدم توانایی مالی خود را تحویل دهید. اگر این کارت را داشته باشید، باید برای ویزیت دکتر بین 3 تا 6 یورو و برای نسخه یا آزمایشات پزشکی 50 سنت پول پرداخت کنید. این مبلغ اضافی تحت عنوان تمبر پزشکی از شما دریافت می شود. این تمبر را می توانید 

Read more …

شرایط کار در قبرس

پناهجویان پس از شش ماه اقامت در قبرس، حق کار دارند و به منظور برخورداری از مزایای اجتماعی، باید در اداره  منطقه ای کار، برای پیدا کردن کار ثبت نام کنند. گزینه های شغلی برای پناهجویان محدود به حوزه های کشاورزی، بازیافت، دفع زباله، نظافت ، تحویل غذا و ... است. بسیاری از افراد می گویند اداره کار، مشاغلی را پیشنهاد می کند که اصلا وجود ندارند: 

Read more …