تماس ها در سویس

Last Update in August 2016 

لیست مراکز خدماتی مشاوره‌ی حقوقی در سوییس (به روز شده در ژانویه‌ی 2016، توسط شورای پناهندگان سوییس)  

مرکز کمک به پناهندگان سوییس (Schweizerische Flüchtlingshilfe)

نشانی: Weyermannsstrasse 10

3008 Bern

شماره‌ی تماس: 0041 (0)31 370 75 75

آدرس ایمیل: info@fluechtlingshilfe.ch

آدرس سایت: www.fluechtlingshilfe.ch 

مرکز همبستگی بدون مرز (Solidarité sans frontiers)

نشانی: Neuengasse 8

3011 Bern

شماره‌ی تماس: 0041-(0)31 311 07 70

فاکس: : 0041-(0)31 311 07 75

آدرس ایمیل: sekretariat(at)sosf.ch

مراکز مشاوره برای افراد بدون اوراق هویت

www.sans-papiers.ch 

شرق سوییس

مرکز Solidaritätsnetz Ostschweiz

نشانی: Postfach 1929

9001 St.Gallen

شماره‌ی تماس: +41 71 220 17 45

شماره‎ی فاکس: +41 71 256 48 47

آدرس سایت: www.solidaritaetsnetz.ch

آدرس ایمیل: info@solidaritaetsnetz.ch

غرب سوییس

مرکز جوامع معترض  (sociaux protestants)

آدرس سایت: http://www.csp.ch/ 

ژنو:

http://www.elisa.ch/en,http://www.caritasge.ch/p107001125.htmland http://www.centre-roseraie.ch/site/fr/ 

تیچینو/جنوب سوییس

مرکز Movimento dei senza voce

نشانی: Casella Postale 4635

6904 Lugano

شماره‌ی تماس/فاکس: . +41/91/647 46 47

آدرس ایمیل: senzavoce@bluewin.ch

کمک‌های حقوقی در سوییس

اعضای سندیکای Unia andSyndicom می‌توانند از حقوق فردی بهره‌مند باشند (این سندیکا به افراد بدون اوراق هویت که به وکیل نیاز دارند، توصیه می‌شود)

لطفا پیش از عضویت با کارکنان محلی این سندیکا تماس بگیرید.

آدرس سایت یونیا: http://www.unia.ch/Mitglied-werden.212.0.html?&no_cache=1

آدرس سایت سندیکوم: www.syndicom.ch

توصیه می‌شود با این آدر سایمیل هم تماس بگیرید: migration@syndicom.ch

 

 

 

 

Go back