سویس

Switzerland > Contacts

لیست مراکز خدماتی مشاوره‌ی حقوقی در سوییس (به روز شده در ژانویه‌ی 2016، توسط شورای پناهندگان سوییس)  

مرکز کمک به پناهندگان سوییس (Schweizerische Flüchtlingshilfe)

Read more …

Switzerland > Overwiew

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-overview.en.html

Dublin III < سویس

کشور سوییس اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما بخشی از شینگدن و معاهده‌ی دابلین محسوب می‌شود. بر مبنای رای دادگاه اداری فدرال سوییس، تصمیم به دیپورت پناهجویان به مجارستان، مطابق با قانون دابلین، به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم در عمل به این معنی است که دبیرخانه‌ی دولتی امور مهاجرت کماکان می‌تواند برای رد درخواست پناهندگی تصمیم‌گیری کند، ولی پناهجویان باید به منظور استفاده از امکان تعلیق دیپورت، تقاضای تجدید نظر کنند. در این صورت وقتی دبیرخانه تحقیقات در مورد شرایط پناهجویانی که درخواستشان رد شده است در مجارستان را به اتمام رسانده باشد،  دادگاه به درخواست تجدید نظر رسیدگی می‌کند. با وارد کردن کد D-6161/2015 در وبسایت www.bvger.ch (به زبان آلمانی) می‌توانید از این تصمیم مطلع شوید. برای گرفتن مشاوره از مراکز حقوقی رایگان امور پناهجویی، به لینک زیر مراجعه نمایید:

Read more …

Switzerland > Asylum

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland_-asylum.en.html

Switzerland > Detention

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-detention.en.html

Switzerland > Deportation

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-deportation.en.html

Switzerland > Living

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-living.en.html

Switzerland > Medical

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland_-medical.en.html

Switzerland > Work

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/switzerland.en/articles/switzerland-work.en.html