چند نکته برای شماکه به دلیل تبعیض وارده بر زنان ، هم جنس گرایان و یا ترانس ها درخواست پناهند گی کرده اید

 چند نکته برای شماکه به دلیل تبعیض وارده بر زنان ، هم جنس گرایان و یا ترانس ها درخواست پناهند گی کرده اید
    در نخستین تماس بااداره مهاجرت چگونگی و مواردآزار خشونت وتبعیض رابه همراه توضیح کافی به اطلاع برسانید.
    اگر مدارکی دارید که درستی گفته های شما را تائید می کنند آن ها را ارائه نمائید. (منظور ازمدارک گزارش سازمان های حقوق بشر و رسانه ها ، گواهی پزشکی حاکی از اعمال فشارو شکنجه وهمه آن چیز هائي است که دلایل درخواست پناهندگی شما راتقویت می کند)
    مدارک ، دلایل و خواست های را به   کمک مشاور/وکیل خود که آشنائی به روند کار دارد تنظیم کنید.
    اگر مایل نیستید که نزدیکان وخانواده ازآنچه که در تماس با اداره مهاجرت بیان می دارید آگاه شوند، درخواست کنید تا گفتگو/مصاحبه به صورت فردی انجام گیرد.
    داشتن رابطه عاطفی و درشرایط زندگی مشترک زیستن با فردی که مقیم سوئد است می تواند شانس پناه جو برای دریافت اجازه اقامت را افزایش دهد. توجه داشته باشید که بنا بر قانون سوئد زناشوئی و زندگی مشترک میان زن/ زن و نیز مرد/ مرد امکان دارد.
    پناه جویانی که با تکیه بر داشتن زندگی مشترک در سوئد خواهان دریافت اجازه اقامت هستند  باید برای دریافت اجازه اقامت ازطریق سفارت سوئددرکشور خویش اقدام نمایند.
 

         سازمان سراسری دفاع از حقوق هم جنس گرایان و ترانس هادر سوئد
 
  RSFL - Riksförbundet För Sexuellt Likaberättiga       
    Sveavägen 59 Box 350 101 26 Stockhol
     Tel: 08-501 62 900
E-post: forbund@rfsl.se
http://www.facebook.com/l/tAQHgBapjAQEomZ7lObvuy_VxeVdFOVot1__kwRid_5jKsA/www.rfsl.se


Go back