سویدن

شرایط فعلی در سویدن : https://live.w2eu.info/fa/sweden-fa/

اطلاعات مسیر بالکان - انتشار زنده از سایت به اروپا خوش آمدید :

اطلاعات برای مهاجران و پناهندگان که از یونان به شمال اروپا سفر مینمایند. 

 

تماس به سوئد

شبكه هيج انساني غير قانونى نيست

Read more …

بررسی اجمالی سوئد

موضوع مهم و قابل توجه این است که گرفتن اقامت از طریق درخواست پناهندگی یا    پیوست فامیلی و یا کار برای    افراد غیرماهر مشکل و یا غیر ممکن است.

Read more …

سوئد و دوبلین 2

سوئد و دوبلین 2

بعضی از رد مرزها به یونان از این کشور توسط داد ګاه های مهاجرت متوقف شدند اما با کشاندن پروندهای مذکور به

Read more …

پناهندگی در سوئد

 پناهندگی در سوئد
 شما باید در اسرع وقت و همانروز اول درخواست پناهندگی نمائید. در موقع ثبت نام از شما انگشت نگاری و عکس   میگیرند. در ضمن اگر پول همراه خود نداشته باشید ،  در باره ی کمک مالی نیز برای شما نیز تصمیم میگیرند.
در مصاحبه اول ،اداره مهاجرت فقط کمی در مورد اینکه چرا  در سوئد فقاضا پناهندگی می کنید سئوال می کند. .  

Read more …

سوئد و جنس

چند نکته برای شماکه به دلیل تبعیض وارده بر زنان ، هم جنس گرایان و یا ترانس ها درخواست پناهند گی کرده اید

    در نخستین تماس بااداره مهاجرت چگونگی و مواردآزار خشونت وتبعیض رابه همراه توضیح کافی به اطلاع برسانید.
    اگر مدارکی دارید که درستی گفته های شما را تائید می کنند آن ها را ارائه نمائید. (منظور ازمدارک گزارش سازمان های حقوق بشر و رسانه ها ، گواهی پزشکی حاکی از اعمال فشارو شکنجه وهمه آن چیز هائي است که دلایل درخواست پناهندگی شما راتقویت می کند)

Read more …

Sweden > Minors

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/sweden.en/articles/sweden-minors.en.html

مدت بازداشت و دادگاه درسوید 

مدت بازداشت و دادگاه
 اگر در بازداشتگاه اداره ی مهاجرت  Förvar زندانی شدید ،  همیشه بخاطر بازداشت ،حق برخورداری از  وکیل دارید ، معنی آن اینست که درخواست داشتن وکیل یا حقوقدان می کنید، که او در باره ی آزادی شما، درصورت ادامه ی بازداشت ، فعالیت نماید. اگر شما، خودتان مستقیما، تقاضای وکیل نکنید. وقتی پلیس یا اداره ی مهاجرت شمارا تحویل گرفت ، وکیلی برای شما درنظر خواهند گرفت. توجه داشته باشید، که اگر از وکیل خود راضی نباشید ، بعداز گذشت زمان ، تعویض آن معمولا دشوار میشود .

Read more …

Sweden > Family

دوسنان عزیز
متاسفانه این صفه هنوزدرزبان فارسی ترجمه نشده . اگر خواسته  باشید برای ترجمانی با ما کمک شوید میتونید با این ایمیل با ما تماس گیرید
contact@w2eu.info
برای بدست اوردن معلومات در انگلیسی این لنک را فشار دهید.

http://w2eu.info/sweden.en/articles/sweden-family.en.html

خدمات پزشکی/ درمانی سوید

 خدمات پزشکی/ درمانی سوید 

استفاده ازخدمات پزشکی/درمانی برای پناه جویانی که حکم اخراج گرفته ویا به شکل مخفی زندگی میکنندکار آسانی نیست.

در کشور سوئد پناه جویان بزرگسال وخارجیانی که مدرک شناسائی ندارند تنها از خدمات بخش اورژانس برخوردارندولی کودکان پناه جو ویا بدون مدرک شناسائی می توانند از تمامی امکانات پزشکی/درمانی برخوردار شوند.

Read more …

سوئد >كار

آثار قانون كار مصوب سال ٢٠٠٨ بسيار مورد توجه قرار گرفته است. قوانين مصوب سال ٢٠٠٨ شرايط استخدام نيروي كار بسيار ارزان قيمت خارج از اتحاديه اروپا را براي كارفرمايان محيا كرده است. به همين دليل شرايط كار براي كساني كه به سوئد مي آيند بسيار سخت و مشابه به برده داري مي باشد. كارگراني كه با اجازه كار موقت وارد سوئد مي شوند به طور كامل به كارفرماي خود وابسته هستند. به همين دليل   به محض اينكه نياز كارفرما از نيروي كار برآورده شود و يا كارگران درخواست حقوق بهتري بكنند هميشه امكان اخراج (ديپورت) توسط كارفرما براي كارگران وجود دارد. 
قوانين جديد مربوط به سياست هاي مهاجرتي پارلمان سوئد در اكتبر ٢٠١٥ شامل تعداد زيادي استثنا در زمينه حقوق كارگران مهاجر مي باشد.

Read more …