تماس ها در صربستان

last update: July 2015

تعداد ان‌جی‌او‌هایی که در مورد پناهندگان فعالیت می‌کنند، بسیار کم است. هیچ سازمان غیردولتی (ان‌جی‌او) با مهاجرین بدون اوراق هویت کار نمی‌کند، و تمرکز این سازمان‌ها بر روی پناهجویان است. مهم‌ترین سازمان‍ها از این قرارند:

APC (مرکز حمایت از پناهجویان)

آدرس سایت: http://www.apc-cza.org/

این سازمان از زمان برقراری سیستم پناهجویی در صربستان در سال 2008، [به پناهجویان] مشاوره‌ی حقوقی رایگان داده و همچنین مشاوره‌ی روانی-اجتماعی نیز ارائه می‌دهد. اگر پلیس از دادن اوراق هفتاد و دو ساعته (potvrda o izrazenoj nameri za trazenje azila: اعلام تمایل به درخواست پناهندگی) به شما امتناع بورزد، می‌توانید با آنها تماس گرفته، به دفترشان مراجعه کرده  و ماجرا را بریشان شرح دهید. آنها به شما نامه‌ای می‌دهند که بر مبنای آن پلیس نمی‌تواند از صدور این برگه خودداری کند.

شماره‌ی تماس: +381 11 2457-376

شماره‌ی موبایل: +381 63 704-7080 (شماره‌ی وکیلی که می‌توانید با او تماس بگیرید)

ایمیل: sediste@ apc-cza.org

ساعت کاری: روزهای اداری از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر

BCHR مرکز حقوق بشر بلگراد

آدرس سایت: http://www.bgcentar.org.rs/

به سایت مربوط به امور پناهجویی، شامل اطلاعاتی به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، روسی، فارسی، پشتو و عربی، نیز مراجعه کنید:  http://azil.rs/

این مرکز نیز از ابتدای سال 2012، به پناهجویان مشاوره‌ی حقوقی و روانشناسی رایگان می‌دهد.

تلفن/فاکس: +381 11 3085 328

ایمیل: bgcentar@bgcentar.org.rs

Infomobile Serbia

شبکه‌ای افقی (غیر سلسله‌مراتبی) و خودسازمان‌دهی شده از فعالین [جنبش] " نه به مرز". این شبکه تولید سود مالی نمی‌کند. هدف گروه، از یک سو، حمایت از مهاجران از طریق سازمان‌دهی همبستگی بین آنها ئ از دیگر سو، ثبت و آرشیوسازی از وضعیت مهاجران و آزار و اذیت پلیس صربستان است: مبارزه برای آزادی جا به جایی و مهاجرت برای همه، علیه رژیم مرزی و "مدیریت مهاجرت".

آدرس وبلاگ: http://noborderserbia.wordpress.com

ایمیل: noborderserbia@riseup.net

تلفن تماس: +381(0)61 64 50 529

Go back