صربستان

شرایط فعلی در صربستان : https://live.w2eu.info/fa/serbia-fa/

اطلاعات مسیر بالکان - انتشار زنده از سایت به اروپا خوش آمدید :

اطلاعات برای مهاجران و پناهندگان که از یونان به شمال اروپا سفر مینمایند. 

 

تماس ها در صربستان

تعداد ان‌جی‌او‌هایی که در مورد پناهندگان فعالیت می‌کنند، بسیار کم است. هیچ سازمان غیردولتی (ان‌جی‌او) با مهاجرین بدون اوراق هویت کار نمی‌کند، و تمرکز این سازمان‌ها بر روی پناهجویان است. مهم‌ترین سازمان‍ها از این قرارند:

Read more …

معلومات درباره زیر سند

طبق قانون، هرگاه پلیس با فرد نابالغ بدون همراه برخورد نماید؛ موظف است

Read more …

صربستان: بازداشت

در صربستان، مانند کشورهای دیگر، بیشتر پناهجویان برای عبور “غیرقانونی” از مرزها ویا مقاومت کردن، در زندان‌اند. اگر که شما برای عبورغیرقانونی از مرزها و یا مقاومت کردن متهم شوید، همیشه به دادگاه برده شده و به “جریمه نقدی”، در حدود ۵۰ یورو، به جرم  “عبور غیرقانونی از مرز یا مقاومت” جریمه می‌شوید. اگر نتوانستید که جریمه دادگاه را پرداخت کنید، در حدود ۵ روز به زندان فرستاده خواهید شد ( هر ۱۰ یورو جریمه نقدی برابر است با یک روز در زندان ماندن، برای آنهایی که هیچ امکانی برای پرداخت جریمه ندارند ).  شما در بخش زندان بازداشتی‌های “عادی” (زندان شهر)، و  نه در قسمت بازداشت مخصوص به پناهجویان برده می‌شوید. در حدود ۱۰ زندان از این دست در کشور وجود دارد، و شما در نزدیک‌ترین‌شان زندانی خواهید شد (اکثر اوقات، بیشتر پناهجویان در زندانهای نزدیک مرزها بازداشت می‌شوند، اما به این‌که کجا دستیگر شده‌اند، بستگی دارد).

Read more …

صربستان: اخراج شدن (دیپورت)

روش جدید بازگشت “داوطلبانه” پناهجویان به صربستان منجر به این شده است که تعداد زیادی از متقاضیان پناهجویی، تقاضای خود را در مجارستان پس گرفتند و بعد از آن طی یک توافق‌ِ دوجانبه‌ِ پذیرش‌ـمجدد به صربستان دیپورت شدند. آنها برای قبول‌کردن‌ِ بازگشت “داوطلبانه” به صربستان به بازداشت تا ۶ ماه و یا حتا ۱۸ ماه محکوم شدند. آنها بعد از دیپورت شدن هم معمولا مجبور هستند که ۵ روز دیگر را در زندان شهر سوبوتیکا بمانند. در زمان آزاد شدن‌شان از زندان آنها نامه‌ای دریافت می‌کنند که به آنها می‌گوید باید کشور را درمدت ۱۰ روز ترک کنند. برای آنها این امکان وجود دارد که (مجددا‌ً) از صربستان تقاضای پناهندگی کنند، اما همانطور که قبلا اتفاق افتاده است، خطر دیپورت شدن زنجیره‌ای آنها ـ بیشتر به مقدونیه ـ وجود دارد.

Read more …