شرایط زندگی در مجارستان

last update: November 2016

شرایط زندگی در کمپ های باز در مجارستان چگونه است؟
وضعیت کمپ ها در حال تغییر است و شرایط از کمپی به کمپ دیگر متفاوت است. در این مورد شما را  به جزوه اطلاعات که توسط کمیته هلسینکی در مجارستان نوشته شده است ارجاع می دهیم. در بهار ۲۰۱۶، دولت مجارستان اعلام کرد که قصد بستن تمامی کمپ های پناهندگان،  از جمله بزرگترین آنها در بیشکه را دارد. هیچ جزئیات مبنی بر اینکه این گفته چه زمانی عملی خواهد شد وجود ندارد.

در کمپ ها، قانونا شما باید بتوانید تخت خواب و غذا دریافت کنید. در بعضی از مواقع، به دلیل پر بودن کمپ ها، افراد مجبور می شوند تا در فضاهای بسیار شلوغ زندگی کنند، روی تشک های بسیار کثیف و یا حتی بر روی زمین بخوابند. بر اساس گزارش های رسیده به دست ما، در اغلب مواقع غذا به اندازه همه وجود ندارد و کیفیت غذا پایین است. اما گاهی نیز، زمانی که افراد کمتری در کمپ ها هستند چرا که اغلب آنها در مرزها گیر افتاده اند، شرایط بهتری در کمپ وجود دارد. افراد داخل کمپ هیچ گونه پول هفتگی دریافت نمی کنند، بنابراین اگر شما قصد خرید غذای بیشتر، سیگار و هر چیز دیگری را که دارید، باید خودتان پولش را بپردازید. هر چند هنوز در برخی از کمپ ها، افراد پول هفتگی دریافت می کنند.

دکترها وظیفه دارند که به تمام کمپ ها سرکشی کنند. زمان بندی حضور دکترها در هر کمپی متفاوت است.  به دلیل کمبود مترجم در کمپ ها، صحبت با دکترها بسیار سخت است. دکترها تنها می توانند داروهای ابتدایی و اساسی را تهیه کنند. برای بیماری های جدی تر، پناهنجویان باید به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. همیشه می توانید برای دیدن بنیاد کردلیا درخواست کنید. افراد این بنیاد بسیار خوب هستند و در هر کمپی  حمایت های اجتماعی و روانی ارائه می دهند. آنها همین طور  مترجمان قابل اطمینانی دارند که می توانید مشکلات پزشکی خود را با آنها مطرح کنید.

وکلای کمیته هلسینکی مجارستان هر هفته در همه کمپ ها حضور پیدا می کنند. همین طور شما می توانید از طریق  صفحه فیس بوک با آنها در ارتباط باشید و به آنها پیغام بدهید.
.
شما باید هر روز به کمپ خود برگردید. اگر برگشت شما به کمپ طولانی شود، نگهبانان به شما اجازه ورود نمی دهند.

 .

 

 

Go back