دوبلین III بازگشت به یونان

last update: 14th of March 2017

صفحه اطلاعات: دوبلین III بازگشت به یونان

1-هر مورد متفاوت است با دیگری: به محض اینکه شما به کشور مقصد خود رسیدید، باید پیگیر راهنمایی و مشاوره از کسانی شوید که در جلوگیری از بازگشت دوبلین تخصص دارند که می توانند شما را در طی مراحل پناهندگی تان یاری دهند و قادراند به شما کمک کنند تا تمام مراحل را با انتخاب بهترین راه ممکن پشت سر بگذارید.

2-این صفحه اطلاعاتی ممگن است به زودی منسوخ گردد، از این رو لطفا این آدرس اینترنتی را مداوم بررسی نموده تا از هر گونه بروزرسانی به طور آنلاین باخبر گردید: http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-dublin2.en.html.

در تاریخ 8 دسامبر 2016 کمیسیون اتحادیه اروپا،از سرگیری توافقنامه دوبلین و بازگشت مهاجران به یونان را از ماه مارچ 2017 را توصیه نمود. آلمان پیش از این اظهار کرد که یونان به اندازه کافی، شرایط را برای مهاجران بهبود بخشیده است به طوری که آلمان برای از سرگیری و آغاز مجدد بازگشت ها برنامه ریزی می کند. با اعلان این خبر دولت هایی اروپایی نشان دادند که آنان چشمان خود را بر این واقعیت بسته اند که شرایط زندگی  و بازداشت در کمپ های یونان همچنان اسفبار و غیر انسانی می باشد، که برای دسترسی به پروسه پناهندگی هنوز ضمانتی موجود نمی باشد و این روند ناکارآمد باقی مانده است و بسیاری از پناهجویان در حالی که در یونان اسیر مانده اند، از رفتار های غیرانسانی و تحقیرآمیز رنج می برند.

توصیه ی کمیسیون اروپا شامل آغاز تدریجی بازگشت ها و تمرکز بر کسانی که پس از 15 مارچ وارد یونان شده اند می باشد، اما نه کسانی زیر سن قانونی(-18سال) و بی سرپرست می باشند و یا کسانی که جزو افراد آسیب پذیر در آن نقطه محسوب می شوند.

پس از تحولات اخیر شایعات زیادی ایجاد شده است و صدها تن  از مهاجران وحشت زده برای عبور از ترکیه و یونان به راه افتاده اند تا پیش از فرا رسیدن آن تاریخ خود را به کشورهای مقصد شان برسانند. به همین دلیل ما تصمیم به نشر این صفحه اطلاعاتی گرفتیم، تا برخی حقایق تاثیر گذار را بیان نموده و مناطق خاکستری که معلوم نیست در آنها چه اتفاق می افتد را معین کرده و به شما بر اساس انچه که ممکن است رخ دهد، برای آماده سازی و حفاظت تان مشاوره بدهیم.

بازگشت دوبلین:

بازگشت های دوبلین چه هستند و چرا یونان از لیست کشورهای قابل بازگشت برای چند سال حذف شده بود؟

در تاریخ 11 جانوری 2011 دادگاه اروپایی حقوق بشر(ECtHR) در رابطه با یک مورد فردی تصمیمی گرفت که در آن یونان محکوم شده بود به نقض حقوق انسانی یک پناهجو، طی بازداشت وی تحت شرایط غیر انسانی و بی خانمان رها نمودنش. بلژیک نیز به دلیل دیپورت او به یونان، محکوم به نقض حقوق انسانی این شخص شد. (در اینجا ببینید: http://w2eu.net/2011/01/22/front-kick-dublin-2/). مطابق با این تصمیم بازگشت به یونان در بسیاری از کشورهای اروپایی به طور موقت متوقف شد، زیرا انتظار می رفت در رابطه با صدها پرونده یونان به همین منوال تصمیم گرفته شود. این تصمیم تا به امروز مداوم برای دو گروه تاثیر گذار بوده است: چه کسانی که تنها ثبت و انگشت نگاری شذه اند که برگه پلیس(خرتیا) 30 روز/6 ماه را دارند و همچنین متقاضیان پناهجویی در یونان که مدرک کارت صورتی(سرخ) و یا کارت سفید دارند.

توقف موقت بازگشت ها به یونان در نتیجه ی مبارزات پناهجویان و حامیان ایشان بوده است: پس از انتشار خبر توقف بازگشت ها به یونان، بسیاری از پناهجویان سفر خود را دوباره آغاز نموده و به مکان هایی که خواهان ماندن در آن بودند، بازگشتند. نقض حقوق آنان در یونان به خوبی و برای مدت طولانی شناخته شده بود. پیش از سال 2011، هنگامی که هنوز بازگشت های دوبلین به یونان صورت می گرفت، تعدادی از پناهجویان پیش از پیش در دادگاه های ملی(و اروپایی) بر علیه تصمیم بازگشت شان با کمک وکلا و سازمان های غیر دولتی، اعتراض کردند و موفق نیز شدند.

بازگشت ها به یونان بر اساس یک توافق نامه مابین کشورهای اتحادیه اروپا(به نام قوانین دوبلینIII) بوده  و می باشد. طبق این توافق تنها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی میتوان کرد. این کشور را شما انتخاب نمی کنید، در بیشتر موارد این کشور اولین کشوراروپایی می باشد که پناهجو در آن انگشت نگاری شده است. بنابراین در گذشته اگر مقامات اثر انگشت یونان کسی را که بالغ یا زیرسن دارای سرپرست بود را در مرکز اطلاعات خود(به نام EURODAC) می یافتند، و یا اگر می توانستند با توجه به شواهد دیگر ثابت کنند که شخص مورد نظر از طریق یونان وارد اروپا شده است، تلاش می کردند تا وی را به یونان بازگردانند. به دنبال تصمیم ECtHR در سال 2011 تا به امروز(5 مارچ 2017) این کار ممکن نبود!

آیا بازگشت های دوبلین به یونان  دوباره آغاز می شوند؟

کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه کرده است تا از سرگیری بازگشت ها به یونان را ازتاریخ 15 مارچ 2017 و به طور تدریجی آغاز کنند. این بدان معناست که پس از 15 مارچ تمام پناهجویان به یونان بازگردانده نمی شوند.

 افراد مستثنا عبارتند از:

-1با اولویت افراد آسیب پذیر، از جمله افراد زیر سن قانونی بی سرپرست نباید بازگشت داده شوند.

2-کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه کرده تا تنها کسانی که پس از 15 مارچ وارد یونان شده اند را بازگردانند، یعنی کسانی که قبل از این تاریخ وارد یونان شده اند احتمالا بازگشت داده نمی شوند. در این ضمینه ممکن است استثنا وجود داشته باشد، برای مثال  کسانی که قبل از 15 مارچ در یونان حفاظت دریافت کرده اند.

باید منتظر نتیجه شد که در کشورهای اروپایی این توصیه اگر و چگونه اجرا خواهد شد. بنابراین اطلاعات عمومی تان را درباره ی تحولات جدید بروز نگه داشته و این صفحه اطلاعاتی را به دقت مطالعه نمایید تا بدانید آیا شما تحت تاثیر این تصمیم می باشید ویا نه، همچنین بدانید در مقابل آن چه می توان کرد.

بر اساس قانون دوبلین چه زمانی آنان شروع به آغازمجدد بازگشت ها به یونان می کنند؟

کمیسیون اتحادیه اروپا توصیه کرده تا ابتدا با کسانی که پس از 15 مارچ 2017 وارد یونان می شوند آغاز نمایند. پس کسانی که پیش از این تاریخ وارد یونان شده اند شامل این امر نیستند. وزارت کشور آلمان اظهار کرد که فی الحال باید این توصیه دنبال شود. بنابراین حداقل برای کشور آلمان به احتمال زیاد زندگی پناهجویانی که قبل از 15 مارچ 2017 وارد یونان شده اند تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

چه کسی تحت تاثیر این توصیه می باشد؟

زندگی همه ی پناهجویانی که پس از 15 مارچ 2017 وارد یونان می شوند متاثر از این امر نخواهد شد. پناهجویان زیر سن قانونی بدون سرپرست به هر حال شامل قانون بازگشت مهاجران به یونان نمی شوند. ایشان در کشوری که در آن درخواست پناهندگی کنند، خواهند ماند. این توصیه به منظور بازگرداندن پناهجویان به یونان در واقع شامل کسانی که در دسته بندی افراد آسیب پذیر نمی باشند. که منظور حداقل در مرحله آغاز، خانواده های دارای کودکان خردسال، زنان حامله، افراد مریض و سالخورده می باشند.

کدام کشورها آغاز مجدد بازگرداندن مهاجران را اعلان کرده اند؟

در آلمان وزارت امور داخلی اعلام کرد که قانون بازگشت دوبلین همان گونه که توصیه شده، اجرا می شود. این بدان معنی که تنها کسانی که پس از 15 مارچ 2017 وارد یونان شده اند و نه گروه آسیب پذیر مهاجران. کشورهای اتریش و بلژیک نیز پیگیری توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا را اظهار نموده اند.

تا کنون ما هیچ اطلاعیه رسمی از سایر کشورهای اروپایی مبنی بر اجرا و چگونگی اجرای این توصیه نداریم، اما از بیشتر این کشورها انتظار میرود که آنها نیز از این توصیه پیروی و بازگرداندن مجدد را آغاز کنند.

آیا تصمیم دادگاه می تواند مانع از بازگشت دوبلین به یونان گردد؟

مطمئنا دوباره به اجرا در آوردن سیاست قانون دوبلین از نظر حقوقی در دادگاه های اروپایی به چالش کشیده خواهد شد مسئله ای که ممکن است منجر به ارجاعات به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در مورد تغییر آیین نامه ی قانون دوبلین شود،حتی اگر دولت های ملی اروپا بخواهند پروسه بازگرداندن پناهجویان به یونان را آغاز کنند، افراد می توانند با پیگیری قانونی پروسه بازگشت خود را متوقف سازند

در سال 2011 بازگشت های دوبلین بر اساس دو حکم از دادگاه حقوق بشر اروپا و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به تعلیق درآمد.

توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا حالا می تواند به عنوان تلاشی درنظر گرفته شود که معلوم خوااهد کرد که آیا دادگاه ها هنوز ناکارآمدی های سیستم پناهندگی در یونان را مد نظر خواهند داشت  یا خیر.سرپناه های نا مناسب با شرایط زندگی غیر انسانی، دسترسی ناکافی به تحصیل، زندانی بودن در مجموعه جزائر اژه (جزائر بین کشور یونان و ترکیه) و تلاش های ناکافی برای جابجایی و پیوندهای فامیلی از یونان، تنها مثال های کوچکی از مشکلات امروزی در یونان است.

اگر قانون بازگشت دوبلین متوقف شده بود پس چرا پناهجویان از اتریش، مجارستان، بلغارستان، ایتالیا و کشورهای دیگر به یونان بازگردانده شده اند؟

برای پاسخ به این سئوال باید بین انواع پروسه های بازگرداندن تفاوت قائل شویم:

-1بستری مجدد/ بازگرداندن:

 بازگرداندن به عقب در امتداد مرزهای یونان یک معضل همیشگی است، همچنین در طول زمانی که اخراج های دوبلین به یونان متوقف شده بود  ایتالیا به طور مداوم همواره پناهجویان را باز می گرداند، کسانی که در کشتی پنهان شده و سعی برای عبور از بنادریونان( پاترا و یا ایغومنیتچا Igoumenitsa  )به بنادر ایتالیایی را داشتند.  مقامات ایتالیایی به این بازگشت ها را به عنوان بستری مجدد به طور منظم قلم داد می کنند، به این معنی که این اخراج  ها قانونی هستند که در چارچوب یک توافقنامه دوجانبه بین ایتالیا و یونان صورت می گیرند، اما گروه های حقوق بشر انجام این اخراج ها را به عنوان بازگرداندن به عقب را محکوم کردند. بازگرداندن ها به عقب غیر قانونی هستند، به طوری که مقامات به حقوق اساسی بشر مربوط به حق جستجو برای حفاظت احترام نمی گذارند. همچنین ازFYROM(توسط پناهندگان معمولا به نام مقدونیه) اخراج غیر قانونی به عنوان بازگرداندن به عقب انجام شده است. این نیز اتفاق می افتد به طور منظم از صربستان به مقدونیه، از مجارستان به صربستان و غیره .بسیاری از این اخراج های بازگرداندن به عقب غیر قانونی می باشد. اخراج رسمی در امتداد این مرزها از سوی دیگر طبق توافقنامه های دو جانبه (به اصطلاح توافق بستری مجدد) است. این در نتیجه زنجیره ای از این اخراج ها ممکن است در نهایت کسی که از مجارستان به یونان بازگشت داده شود، اما به جای بازگشت مستقیم بر اساس دوبلین این بازده از یک کشور به کشور بعدی رخ دهد.

2-بازگشت دارندگان حفاظت(قبول شده) به یونان:

افرادی که در یونان حفاظت دریافت کرده اند مهم نیست اگر آنها تنها حفاظت بشردوستانه دریافت  کرده اندو یا اگر پناهنده شناخته شده اند را می توان به یونان تحت دیگر چارچوب های قانونی بازگشت داد - اما تنها در صورتی که مقامات یک کشور اتحادیه اروپا متوجه  شوند که یک فرد در حال حاضر دارای اجازه اقامت در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا می باشد. سپس آنها به این شخص امکان اعمال (دوباره)  پناهندگی در آنجا رانخواهند داد .وجود دار. آنها ممکن است از این شخص بخواهید آن کشور را ترک کندو یا حتی سعی کنند وی را بازگشت دهند.اگر شما توسط این مورد تحت تاثیر قرار دارید، باوکلای متخصص و سازمان های غیر دولتی مشورت کنید (نگاه کنید به: http://w2eu.info/contacts.en.html)در کشور اروپایی، که شما در نهایت وارد آن می شویدتا ببینید اگر راه های دیگر برای دریافت اقامت وجود دارد و از بازگشت شما به یونان جلوگیری کنید

-3 اخراج های دوبلین:

 برخی از کشورها به بازگشت ها تحت دوبلین III ادامه دادند حتی زمانی که تقریبا تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج دوبلین به یونان را متوقف کرده بودند . موارد بسیار کمی از اخراج دوبلین از مجارستان و سوئیس به یونان در سال گذشته انجام شده اند (آمار رسمی از مقامات یونانی تعداد تنها 3 نفر در سال 2016!). بلژیک، کرواسی و ایسلند نیز درخواست به بازگشت مردم به یونان را کرده بودند، اما در پایان آنها موفق نشدند.

چه اتفاقی می افتد اگر من در حال حاضر حفاظت (قبولی)در یونان را دارم؟

شما ممکن است با سناریوهای مختلف روبرو شوید:

اگر مقامات در کشوری که می رسید باخبر اند که شما اسناد از یونان دارید(شما آنها را به مقامات نشان داید و یا آنها  خودشان مدارک تان را پیدا کنند): شما به شدت در معرض خطربازگشت به یونان هستید. چگونه مورد شما بررسی شود به نوع حفاظتی که شما در یونان دریافت کرده اید بستگی دارد:

 -1 اگر شما وضعیت حفاظت (قبولی) دریافت کرده اید: روند پناهندگی دوم رسما امکان پذیر نیست. اگر مشکلات پروسه در یونان بیش از یک  کشور امن ثالث است. از ماه آگوست سال 2016، دفتر مهاجرت (BAMF) در آلمان دستور داده است که جواب رد خودکار داده اگر حفاظت در یکی دیگر از ایالات اروپا وجود دارد، اما آنها نیز دستور به بررسی دادند که آیا در یونان نقض قانون صورت گرفته وبا مورد شما غیر انسانی برخورد شده است.

 -2 اگر پناهندگی شما رد شده است: با این فرد تحت روش دوبلین رفتار می شود. اگراین شخص  بنابر برخی از دلایل منتقل نشد پس او می تواند یک درخواست دوم با اطلاعات جدید در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بنماید. به این معنی که تنها دلایل پناهندگی که پس از اولین درخواست پناهندگی (مصاحبه) شما در یونان رخ داده است قابل قبول است. که می تواند  فعالیت های سیاسی تبعید، تغییردین، تغییرگرایش جنسی ، یک حمله اخیر به خانواده تان در جایی که هستند از طرف دشمنان تان و غیره باشد.

 

توجه : اگر مقامات اسناد را در جیب تان پیدا نکنند و شما به آنها نگویید: هنوز هم ممکن است که آنها نتوانند در این باره اطلاع یابند! این وضعیت ممکن است زمانی تغییر کند، اما تا به حال در پایگاه اطلاعاتی اروپا هیچ اطلاعاتی در نتیجه روند پناهندگی تان در یونان وجود ندارد.

 هر مورد متفاوت است، بنابراین اگر شما در حال حاضر قبولی از یونان دارید باید حتما به دنبال مشاوره با یک وکیل یا مشاور متخصص و با تجربه  درباره ی راه های ممکن باشید. مشاهده اطلاعات تماس اینجا:  ://w2eu.info

 شروع مجدد بازگشت های دوبلین به چه معنی است برای پیوندهای خانواده تحت مقررات دوبلین ؟

با توجه به مقررات دوبلین III،پیوند خانواده ها باید در کشوری پیوست شوند :

الف. جایی که درخواست پناهندگی اول ثبت شده بود، و

ب. جایی که اکثر اعضای خانواده زندگی می کنند، و

ج. بر اساس بهترین منافع برای کودک.

 با توجه به توقف بازگشت های دوبلین در شش سال گذشته، این مورد به عنوان یک گزینه جهت پیوند دوباره یک خانواده در یونان به طور مستقل از این عواملی همچون وضعیت کلی که غیر انسانی تلقی می شد ، در نظر گرفته نشده است  از15مارس 2017 به بعد، این مشخص نیست که این عمل ادامه خواهد یافت و یا نه.  بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم شما به دنبال اطلاعات بروز شده و مشاوره قبل از شزوع هر نوع برنامه باشید.

توجه!  اگر بستگان تان قبل از شما(در یونان) در یکی از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند، در آینده مشکل نخواهید داشت. اگر شما در یونان با هم بوده اید، و پس از آن شما از هم جدا شدید و تنها برخی از شما به مقصد رسیده اید و شما می خواهید برای پیوند اقدام نمایید، پیش از آن و اول  به دنبال مشاوره یک وکیل شوید.

راهنمایی های عملی درباره چگونگی محافظت از بازگشت تان به یونان یا هر جای دیگر در پی قوانین دوبلین:

چه شواهدی در مورد وضعیت من در یونان قابل قبول است برای جمع آوری در طول اقامت من در یونان به منظور ثابت کردن اینکه که من نباید بازگردانده شوم؟

هر گونه شواهد در مورد هر چیز بد را جمع آوری  کنید هر نوع نقض حقوق انسانی تان که شما در یونان از آن رنج برده اید میتواند مفید باشد.

 - بازداشت و حبس غیر قانونی یا شرایط بد بازداشت ,ازدحام بیش از حد، بازداشت مخلوط ، افراد زیر سن  با بزرگسالان و یا زنان با مردان به عنوان مثال، شرایط ناکافی و کثیف بازداشت، مواد غذایی بد، خوابیدن بر روی زمین، نبودن دسترسی به تلفن، بیمار بودن بدون کمک پزشکی، تاریکی و عدم لامپ و غیره.

- شرایط بد زندگی خوابیدن بیرون, بی خانمانی، در چادر زندگی کردن، زندگی بدون لوازم گرمایی در سرما، عدم دسترسی به توالت و دوش مناسب و تمیز، مواد غذایی بد و غیره.

- نبود دسترسی به خدمات پناهندگی و یا وکیل برای کمک های حقوقی

- هر گونه سوء استفاده، بدرفتاری ,ضرب و شتم و یا حتی شکنجه خصوصا توسط مقامات به عنوان مثال پلیس، سربازان، کارمندان دولت، گارد ساحلی و غیره.. و نژادپرستی, افراط,گروه های نژادپرست، و یا حتی توسط دیگران .

- هر گونه سوء استفاده (سوء استفاده جنسی و یا کاری به عنوان مثال).

 سند ازاعتراز، خودآزاری، اعتصاب غذا: - همچنین هر نوع از اعتراض که شما در آن شرکت نموده اید.

اسناد چه شکلی می توانند داشته باشند؟

- عکس های خودتان,خانواده تان تحت شرایط بد، بیان گر آسیب ها، نشان دهنده خودتان در صف های طولانی برای غذا و یا قبل از خدمات پناهندگی، نشان دادن نرده یا نیروهای امنیتی که مانع از دسترسی تان به خدمات خاص می شوند. این امر می تواند خوب باشد اگر جای و تاریخ زمانی که عکس گرفته شده است را یادداشت کنید.

 - همچنین شما می توانید فیلم بگیرید, فیلمی که شما, خانواده تان را در شرایط خاص نامناسب یا درد و رنج نشان دهد ضبط کنید. همچنین در اینجا: سعی کنید تاریخ، زمانی که ویدئو گرفته شده است را به خاطر داشته باشید.

 - هر گونه اسناد پزشکی و روانی و گواهی را از وضعیت تان نگهداری کنید.

 - هرنوع اسناد رسمی که شما از مقامات و یا خدمات پناهندگی دریافت می کنید را نگهداری کنید.

 - هر گونه گواهی را که سازمان های غیر دولتی در مورد شرایط تان صادر کنند به همراه کارت تماس شان نگه داشته , نام افرادی که به شما در آنجا سرویس دهی می کنند (نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و ایمیل)، بنابراین شما می توانید با آنها از هر نقطه ای برای اطلاعات توضیحات بیشتر حتی پس از ترک یونان تماس بگیرید.

توجه!  شما ممکن است قادر به برآورد اینکه کدام اسناد و مدارک مورد قبوا اند، بنابراین  یک کپی از همه چیز نگه داشته و سپس تمام اسناد و مدارک را در کشور مقصد به وکیل خود نشان دهید تا که او بتواند بر اساس استفاده آنها رامرتب کند. بهتر است زیاد باشند و نه خیلی کم   توجه!  عکس از تمام این شواهد واسناد گرفته و در حساب کاربری ایمیل و یا فیس بوک خود امن نگهداری کنید، بنابراین شما آنها را از دست نمی دهید حتی اگر گوشی شما و یا اوراق خود را از دست بدهید  مراقب باشید که شما آنها را با چه کسی به اشتراک می گذارید  هرچیز را نباید در صفحه فیس بوک خود منتشر کنید ، آنها را فقط ذخیره کنید طوری که شما می توانید ازآنها در صورت که به آن نیاز دارید استفاده کنید.

توجه ! همیشه وضعیت خود را ثبت کنید وضعیت فردی تان را. شما همچنین می توانید انواع مواد را به طور کلی در مورد وضعیت در یونان جمع آوری کنید اما مهمتر از آن  شما نیاز به شواهدی در مورد وضعیت شخصی خودتان را دارید.

پس از رسیدن به مقصد اولین کاری من به منظور محافظت از خودم علیه بازگشت دوبلین به یونان باید انجام دهم چیست؟

 تیم خودتان را بسازید!

 مانند بسیاری از مبارزات دیگر، شما می توانید موفق به متوقف کردن یک اخراج گردید اگر شما قادر به ساخت  تیم خودتان باشید. برای تیم تاند شما نیاز به برخی کارشناسان دارید: مشاورانی  که در مورد اخراج دوبلین و چگونگی متوقف کردن آنها تجربه دارند، به احتمال زیاد یک وکیل، حتما با سازمان های غیر دولتی خوب در تماس شوید زیرا مفید است، شاید یک دکتر خوب ویا روانشناس و از همه مهمتر: دوستان که از شما حمایت خواهد کرد و شما را تشویق نمایند تا تسلیم نشوید.

 با گروه های پشتیبانی جهت مشاوره پس از ورود تماس بگیرید!

اگر شما اثر انگشت در یونان را دارید، شما باید در اسرع وقت با گروه های پشتیبانی در کشور مقصد تماس بگیرید. در بسیاری از کشورها و در اغلب موارد شما همچنین یک وکیل نیاز دارید. به دنبال مشاوره از گروه های پشتیبانی و یا سازمان های غیر دولتی جهت تماس یافتن با وکلای با تجربه و جوب برای جلوگیری از اخراج بر اساس دوبلین III به یونان باشید.

 به همراه یک وکیل و برای حقوق خود در مقابل دادگاه مبارزه کنید!

 به وکیل یا حامیان خود آشکارا در مورد اثر انگشت تان بگویید و به طور خاص جهت محافظت از بازگشت تان به یونان حمایت بطلبید. در برخی از کشورها (به عنوان مثال در آلمان) وکلا در حین پروسه بسیار مفید می باشد. معمولا آنها برای حمایت از پرونده شما پول می گیرند. حتی اگر شما فاقد پول هستید، احتمالا می توانید ترتیب پرداخت  به وکیل را به صورت ماهانه با پول رفاه اجتماعی که شما از دولت کشوریکه در آن شما پناهندگی می دهید پرداخت کنید -  سرمایه گذاری این پول بسیارتاثیرگزار است. در کشورهای دیگر (به عنوان مثال فرانسه) کار وکلا به صورت رایگان و یا توسط دولت پرداخت می شود. لحظه ای که شما یک نامه با یک حکم اخراج دریافت کنید آخرین فرصتی است که باید بلافاصله به دنبال کمک یک وکیل باشید. تنها یک هفته وقت برای وکیل جهت درخواست تجدید نظر در برابر دادگاه علیه اخراج شما وجود دارد. در بهترین حالت شما قبلا یک وکیل گرفته که پیش از پیش شما را آماده سازد  برای مبارزه با اخراج تان  تا آخرین لحظه صبر کنید!  شانس برای متوقف کردن بازگشت به یونان در مقابل دادگاه اغلب داده شده است مطمئنا به کشور و جایی که شما در نهایت در آنجا هستید، زیرا بسیاری از قضات می دانند که وضعیت در یونان برای پناهندگان بسیار بد است.

شما می توانید برای یافتن ارتباط. با وکلای خوب این لینک را بررسی کنید: http://w2eu.info/contacts.en.html:  

درباره ی آلمان نیز مفید است اینجا را بررسی نمایید:  https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/-

یا شما می توانید از سازمان" Pro Asyl " کمک بگیرید، تلفن : +49 (0)69-242 314 20 (از دوشنبه تا جمعه 10-12 و14-16) و یا ایمیل proasyl@proasyl.de.

 در صورتی که شما مشکلات پزشکی یا روانی دارید به دنبال یک دکتر و یا روانشناس خوب بگردید!

 به منظور تجدید نظر در برابر اخراج تان ، مهم است که آسیب پذیری تان را بیان نمایید - اگر شما هر گونه  شواهد نشان دهنده که چرا شرایط زندگی تان در این کشوری که آنها می خواهند شما را به آن بازگردانند زیر استاندارد بوده  وشما نمی توانید که بازگردید. گروه های آسیب پذیر مانند خانواده ها با فرزندان کوچک، افراد بیمار، بیماران روانی، مادران مجرد و غیره هستند که به احتمال زیاد اخراج نخواهند شد. اسناد خوب از آسیب پذیری خود آماده  کنید  وکلا نیاز به اسناد و مدارک جهت استدلال بر از طرف شما دارند، بنابراین زود شروع به جمع آوری هر گونه شواهد نوشته شده توسط پزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و غیره نمایید.

وابستگی خانواده گی را در صورت امکان در اولین مصاحبه خود ذکر کنید!

 اگر شما هر گونه اعضای خانواده در کشوری که در آن شما ثبت شده اید و یا می خواهید در آن بمانید دارید، به وکیل خود و مقامات توضیح دهید چرا شما به کمک بستگان خود و یا چرا آنها به شما متکی می باشید. این وابستگی می تواند یکی دیگر از عوامل حمایت از ادعای تان، که شما نمی توانید به یونان بازگردید، به عنوان مثال باشد، اگر شما مادر مسن دارید که توان مراقبت از خود را ندارد، یا خویشاوند زیر سن قانونی فاقد اعضای دیگر خانواده در نزدیکی اش و غیره. ذکر تمام انواع پیوندهای خانواده گی تان خوب است - مقامات می توانند به دلیل پیوندهای خانواده گی تان تصمیم بگیرید که پروسه دوبلین پیروی نگردد.

 حتی اگر دادگاه تجدید نظر شما را رد کرد همچنان به مبارزه در برابر اخراج خود ادامه دهید!

 بسیاری از مردم که موفق به مدیریت جلوگیری از اخراج دوبلین حتی پس از تصمیم منفی دادگاه شده اند. یک محدودیت زمانی برای اخراج وجود دارد: از لحظه ای که این کشور "مسئول" شما شد و/ یا پس از تصمیم منفی دادگاه ، مقامات شش ماه به انجام تبعید وقت دارند. بعد از این محدودیت زمانی به پایان می رسد، این کشور مسئول خواهد بود. بنابراین بسیاری از افراد موفق به گذشتن از این محدودیت زمانی می شوند:

 الف- آنها بیمارذهنی یا جسمی به درجه ای بودند که نمی توانستند سفر کنند .وضعیت روانی: به عنوان مثال که شما یک خطر برای خود و دیگران محسوب می شوید؛ حالت فیزیکی: به عنوان مثال بیماری قلبی,

 ب- آنها در برابر اخراج مقاومت کرده و خیلی دیر شده بود برای مقامات  جهت رزو پرواز بعدی،

ج- در برخی از کشورها کلیساها پناهندگی پیشکش نموده و از پناهندگانی که در معرض تهدید به اخراج از کشور هستند حمایت می کنند،

د- می تواند تصمیم برای انتقال مسئولیت به  کشور ورود(آنجا که می باشید) گرفته شود، اگر یک تصمیم سیاسی یا توان انجام این کار وجود داشته باشد. برای تمام این مراحل شما باید یک شبکه خوب از دوستان در اطراف خود برای حمایت از شما نیاز دارید.

 توجه! در بسیاری از کشورها در سیستم پناهندگی تعداد زیادی درخواست پناهندگی جدید وجود دارد که سیستم پناهندگی ثبت نام و مقایسه اثر انگشت را نیز شامل می شود و این سیستم گاهی برای هفته ها و حتی ماه ها مسدود می گردد. تاخیر در نتیجه در برخی موارد باعث انقضای مهلت تعیین شده در قانون مربوط به اخراج دوبلین می گردد به طوری که یک بازگشت اجباری بر اساس اثر انگشت را نمی توان دیگر انجام داد.  گذشتن زمان بیشتر، برای شما بهتر است. اما وکیل شما نیاز به بررسی محدودیت زمانی راخودش به عهده دارد.که وی نیاز به اجازه وکالت نامه تان برای بررسی پرونده تان رادارد.

Go back