آلمان و دیپورتی

last update: April 2013

آلمان و دیپورتی

معلومات مفید برای افرادی که می خواهند علیه دیپورتی و اخراج خود دفاع کنند
ااطلاعات زیر بخاطر کمک و جلوگیری از دیپورت برای کسانی‌ در نظر گرفته شده که هنوز درداخل  میدان هوأیی هستند و مایل یا قادر به بازگشت به کشور مبدا یا کشور دیگر نیستند.  

اگر شما منتظر دیپورتی تان در فرودگاه هستید در این صورت میتوا نید طیاره با همه صحبت کنید و برای مسولین خطوط هوائی اطلاع دهید که شما نمی خواهید داوطلبانه به کشورتان بر گردید
فرودگائی فرانکفورت محل است که اکثر دیپورتی از این فرودگاه صورت می گیرد
در این صورت یک گروه وجود دارد که به کمک شما داخل فرودگاه مو شود تا برای همه مسافرین اطلاع می رسانند که راه پیمائی علیه دیپورتی شما را اندازی شود و از برگشت شما جلوگیری صورت گیرد شما میتوانید با این گروه از طریق ایمیل در تماس شوید باید ذکر کرد که این گروه یک گروه فعالان پشتیبانی برای پناهندگان هستند
abschiebungverhindernffm@lists.riseup.net

اطلاعات ذیل در مورد چگونگی و توانائی خود شما است تا چگونه شخصآن از اخراج خود جلوگیری کنید
اولآ که دیپورتی ویا برگشت مهاجرین در هواپیمائی مسافربری معمولی اجراح می شود
در حال حاضر مردم روما یعنی .،کولی ها .، چنگنه ها .، بیشتر از پرواز ها از دوسدوف . و بادن بادن .صورت می گیرد .
در این صورت مشکل است تا از خود دفاع کرد بخاطر اینکه در داخل هواپیما همه مسافرین افراد دیپورتی وپلیس وجود دارد
به معنی اینکه هیچ شاهد وجود ندارد تا از داخل هواپیما ویا از دیپورتی افراد برای فعالان خبر بدهد
کمتر یا بیشتر فعالان در دوسلدوف و بادن بادن میدانند که شما به درخواست خود دیپورت نمی شوید بلکه از طرف ماقامت مورد دیپورت قرار گرفتید
در دوسلدورف و بادن بادن فعالان وجود دارند و کوشش می کنند تا با راه پیمائی علیه دیپورتی  اعتراض کنند
هنگامیکه شما در راه بطرف فرودگاه باشید مشکل خواهد بود تا فکر کرد چگونه از اخراج خود جلوگیری وچه کاری باید انجام داد
پس بهتر است قبلا از فرودگاه رفتن در باره این چیز ها فکر کرد تا از دیپورتی خود جلوگیری کرد
معلومات زیر در این مورد به شما کمک می کند

در مسیر راه بطرف هواپیما
پلیس  آلمان اغلب بی پرواه رفتار می کند وگاهی هم وحشیانه تا دیپورتی را اجراح اگند
اگر شما می خواهید علیه دیپورتی مقاومت کنید شما باید همه توانائی خود را در برابر مقامات به مصرف برسانید
قانون برای پلیس اجازه میدهد تابرای انتقال افراد به فرودگاه آنها را دست بند بزنند
واز هرگونه مقاومت فرد پلیس از زور برای سرکوب استفاده کند
بعضی اوقات مقامات از ضرب وشتم علیه پناهجویان کار می گیرد قابل از این که پناهجویان را به فرودگاه بیاورند این رفتار گاهی صورت می گیرد این تنها برای ترساندن پناهجویان است
در صورت مریضی و یا زخمی شدن
اگر شما زخمی ویا مریض هستید پس شما باید همه را در جریان بگذارید .همه کسانی را که در راه دیپورتی ملاقات می کنید
بطور مثال .مسولین دفتر مهاجرت . خدمات اجتماعی فرودگاه ویا کارمند هواپیما ویا مسافرین را در واقع باید همه را در جریان گذاشت
بخاطر اینکه امکان وجود دارد تا کمک کند برای شما که این روز مناسب برای دیپورتی شما نیست
به دلایل مشکلات پزشکی ویا صحی که دچار آن شده اید

هنگامی که شما در هواپیما هستید
نظر به قوانین بین المللی افسران پلیس از اختیارات ویژه برای داخل شدن در هواپیما را ندارند
ممکن است آنها دیگر از قدرت خود استفاده کرده نتوانند
بنا بر این انرژی خود را برای جلوگیری از اخراج خود یمتحان کنید
اگر ضرورت دانستید هرچه بلندتر صحبت کنید با معنی این که با صدای بلند چیغ بزنید تا با پیلوت یا خلبان ویا هم با یکی از مسؤلین هواپیما تشریح بدهید که شما این پرواز نمی پذیرد و نمی خواهید به کشور خود برگردید
البته این به معنی این نیست که شما به خشونت دست بزنید معمولان صدا زدن با آواز بلند کافی است
اگر این هم کار نکرد از این هم بلند تر صدا بزنید واز نشستن به چوکی خوداری کنید ویا خود را بروی زمین طیاره پرتاب کنید اگر مسولان اداره مهاجرت ویا پلیس آمد برای آنها توضیح دهید که شما نمی خواهید پرواز کنید اگر پیلوت . خلبان می خواست شما را مجبور به سفر کند در این صورت ورا تهدید به اتهامات عنوان شده کنید . فرض مثال .که شما از وی شکایت می کنید به او هم بگوید که اتحادیه خلبانان هوائی توصیه میکند که همه خلبان از مجبور ساختن مسافرین برای پرواز خود در کنند
اگر مسئولان دفتر مهاجرت خواستن تا با شما در هواپیما بمانند وبا شما یکجا پرواز کنند دراین صورت باز هم کوشش کنید تابه خلبان دست یابید اگر مسئولان دفتر مهاجرت مانع این کار شما شدند
با صدائی بلند اعتراض کنید تا زمانیکه مسافرین در مدیریت هواپیما سوال ویا شکایت کنند از حالت درونی هواپیما این موقع بسیار خوب است برای شما تا به مقاومت بپردازید وکوشش صحبت کردن باخلبان را ادامه دهید تا توجه همه مسافرین رابه خود جالب کنید

وضعیت قانونی و حقوقی
در فرودگاه های آلمان
زمانی که دروازه های هواپیما بسته شوند تحت قوانین بین المللی مسولان اداره مهاجرت دیگر توانائی استفاده از زور را ندارند
پس از این نقطه معلوم می شود که حرف آخر مربوط به خلبان یا پیلوت است
پس اداره مهاجرت دارائی حقوق ویژه در فرودگاه وزور گویی در میدان هوائی کشور دیگر راندارند
مقامات آلمان هم چنان از استفاده زور برای اجراح کردن دیپورتی در طول راه .در بازداشتگاه .ودر فرودگاه را ندارند
اگر در دوران دیپورتی ویا پرواز کدام افسر پلیس دیگر خواست شمارا همراهی کند بفرض مثال از هلند ویا بلژیک در این صورت باز هم از برگشت خود برای آنها توضیح دهید که شما نمی خواهید داوطلبانه برگشت کنید
چه اتفاقی می افتد زمانی که از اخراج شما با موفقیت جلوگیری شود ویا به سکوت روبرو شود

مقامات آلمان معمولان به ادامه اخراج کوشش می کنند . اگر قابل از اخراج بازداشت شده باشید دوباره به باز داشتگاه بر می گردانند
اگر هیچ دستور بازداشت وجود نداشته باشد شمارا دوباره به محلی بر می گردانند که که قبلان در آنجا زندگی می کردید
در هر صورت زمانی بسیار کوتایی وجود دارد تا در برابر اخراج خود با استفاده از ابراز های سیاسی مقاومت کرد . همیشه خاطر حکم بازداشت وجود دارد
بنا بر این انتظار کشیدن کار مفید نیست هر چه زودتر باید همراهی وکیل ویا مرکز مشورتی حقوقی در ارتباط شوید

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دیپورتی نظر به قانون دوبلین ۲ اجراح شود که شما اثر انگشت خود رادر یکی از کشورها به ثبت رسانیدید
شما همچنان می توانید در برابر این نوع اخراج مقاومت کنید دار واقعت این آسانتر از مقاومت کردن در برابر اخراج شما به کشور تان میباشد
به دلیل این که قانون دوبلین ۲ دوم ویا کنواسیون جداگانه تحت اجاره نیست به معنی اینکه شما به هواپیمائی مسافر بری پرواز می کنید .

ویاک چیز خاص دیگر که باعث مقاومت در برابر دیپورتی دوبلین دوم ۲ وجود دارد این است که معمولان در ظرف شش ماه آلمان باید همه مسولیت های دیپورت شدن را آماده سازد اگر مهلت بالاتر از شش ماه طول بکشد در این صورت تقاضای پناهندگی شما در آلمان مورد برسی قرار میگیرد .
این برای کسانی است که که اثر انگشت خود را در کشور دیگر گذشته است اما تقاضای پناهندگی در آن کشور نداشته باشند .مثال ایتالیا .مالتا .می باشد
شما میتوانید حمایت و پشتیبانی از خارج دریافت کنید بیشتر وبیشترمردم در آلمان با سیاست هو دولتا علیه برگشت ویا دیپورتی موافق نیستند .
مثال . درفرانکفورت یک گروه موجود است که بطور منظم وهمیشه
به فرودگاه میروند در صورت که دریابند که قرار است برگشت فردی صورت می گیرد در برابر آن مقاومت می کنند و مانع دیپورتی میشوند
شما میتوانید از طریق ایمیل با این گروه در ارتباط شوید
abschiebungverhindernffm@lists.riseup.net
قوی باشید.و فراموش نکنید که آرزو های خوب ما همراهی شما است
بدون مرز .حرکت بسوی آزاد
اکثرآ دیپورتی افراد از آلمان از طریق هوا انجام می شود ده سال پیش شبکه ضد نژاد پرستی که بنام هیچ کسی غیر قانونی نیست آغاز به کمپاین فرستادن افراد شروع به کار کرد
از طریق اقدامات در فرودگاه که اکثر محل دیپورتی است این کمپاین کوشش وارد کردن فشار هرچه بیشتر به شرکت هوای لوفتانزا را وارد می کند تا جلوگیری از پذیرش افراد دیپورتی این شرکت دست بکشد
وبه نتیجه این کمپاین شرکت لوفتانزا اعلان کرد که در پرواز خود بازگشت افراد که باعث مقاومت در داخل هواپیما شوند اجراح نمی کند
بسیاری از افراد در دوران دیپورتی شان که از خود مقاومت نشاند داده اند خلبان با رد پرواز آنها موافقت کرده است

انجمن خلبان موقعیت آنها
کارشناسان حقوقی آلمان انجمن خلبانان اعلام کردن که اخراج افرادی که دست بند به دست داشته باشند وداخل هواپیما انتقال داده شوند ممنوع است
نظر به انجمن خلبانان خلبان باید فیصله کند ویا تصمیم بگیرد تا از همچو برگشت زوری مهاجران خود د اری کنند
در غیر آن خلبان را مجازات میکنند . نظر به مدیریت خلبانان از همه اعضای خود خواسته اند تا قبل از اخراج این افراد خلبان باید مطمین شود که فرد داپورتی به میل خودش در حال پرواز هاست
اتحادیه خلبانان بین المللی حمل ونقل مردم را به میل خود مسافران یکی از معیار های این اتحادیه میداند تا بر آورده سازد

خروج اضطراری
بعد مقامات اداره مهاجرت آلمان مجبور به خروج افراد از داخل هواپیما هستند در صورتیکه شرکت هوائی از پرواز فرد به کشور اصلی ان خود داری کند
این امکان محیا می سازد تا از هواپیما بیرون شده و پرواز به تعویق بیافتد در چند مورد داپورتی ها حاضر به سوار شدن به پرواز شده اند .به خاطر این که در راه پروز ترانزیت وجود داشته تا افراد دوباره از هواپیما به آلمان برگردند
معلومات برای افرادی که میخواهند از اخراج خود در برابر دیپورتی دفاع کنند
به زبان های مختلف .. انگلیسی .فرانسوی . آلمانی .و کرمانجی قابل دسترس است
فارسی . عربی. ترکی .بزودی قابل دسترس قرار خواهد گرفت

Go back