تماس با ما در فرانسه

تماس با ما در فرانسه
در فرانسه چند گروهای تخصصی وسازمان های غیردولتی وجوددارند که ازنظرمشاوره حقوقی برای پناهندگان ویا مهاجرین کارمیکنند ودرلیست ذیل شماره تلفن وادرس موجوداست.
http://www.cimade.org/regions
کالاس Calais
اگر شما می خواهید تقاضایی پناهندگی کنید.اگر شما زیر سن هستید و می خواهید در فرانسه تقاضایی اقامت کنید و ماندگار شوید در اینجا درخواست کمک کنید
France Terre d'Asile, 5 rue de Vic, 62100 Calais, 03 21 19 66 09
Secours catholique, 1691 route de Saint-Omer, 62100 Calais, 03 21 19 86 56

لیون  Lyon
Forum refugies
Maison du réfugié
326 rue Garibaldi
69007 Lyon
Tel: 0033 (0)4.72.77.68.02

پاریس Paris
Cimade (nationale)
64 rue Clisson
75013 Paris
Tel 0033 (0)1 44 18 60 50
http://www.cimade.org/

ade Paris et Ile-de-France
46 Boulevard des Batignolles
75017 PARIS (métro Rome ligne 2)
Tel 0033 (0)1 40 08 05 34
Fax 0033 (0)1 40 08 05 27

Collectif de soutien des exilés du 10ème
c/o MRAP 43 bd Magenta 75010 Paris
0033 (0)1 53 38 99 99
exiles10(at)rezo.net
http://www.exiles10.org/


France Terre D'Asile
4 rue Doudeaucille 75018 Paris
0033 (0)1 53 26 23 80
http://www.france-terre-asile.org/


GISTI
3 villa marcès 75011 Paris
http://www.gisti.org/
gisti(at)gisti.org
0033 (0)1 43 14 84 8


Go back