تماس ها در کرواسی

last update: January 2016

تعداد سازمان‌های که در کرواسی به مهاجران کمک می‌کنند، محدود بوده و هیچ سازمانی وجود ندارد که به طور ویژه به مهاجران بدون اوراق هویت کمک‌رسانی ‌کند.نام و نشانی سه سازمان اصلی که حمایت‌های محدودی ارائه می‌دهند، در اینجا قید شده‌ است:

CMS – Centar za Mirovne Studije (مرکز مطالعات صلح)

آدرس سایت: http://www.cms.hr/

شماره‌ی تماس: +385 01 482 0094

شماره‌ی فاکس: +385 01 482 0094

نشانی: Kuća ljudskih prava, Selska cesta 112a, 10000 Zagreb, Croatia

ساعات کاری: 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر

CMS موسسه‌ایوابسته بهجامعه‌ی مدنی است که روی موضوعات مختلفی، من‌جمله حقوق مهاجران و پناهجویان کار می‌کند. اولویت کاری این موسسه دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران است اما خدماتی هم در زمینه‌ی مشاوره‌ی روانی-اجتماعی ارائه می‌دهد و عمدتن از طرف داوطلبینی انجام می‌پذیرد که به مراکز نگهداری از پناهجویان سر می‌زنند و کلاس‌های آموزش زبان کروات برگزار می‌کنند.

HPC – Hrvatski Pravni Centar (مرکز حقوق کرواسی)

آدرس سایت: http://www.hpc.hr/

شماره‌ی تماس: +385 (1) 4854-934

شماره‌ی فاکس: +385 (1) 4835-013

نشانی: Andrije Hebranga 21, 10000 Zagreb, Croatia

HPC به پناهجویان مشاوره‌ی حقوقی رایگان داده، گزارش نویسی کرده و بر وضعیت حقوقی پناهجویان و مهاجران در کرواسی نظارت می‌کند. ظرفیت این مرکز برای ارائه‌ی خدمات حقوقی بسیار محدود بوده و همه‌ی متقاضیان امکان استفاده از این خدمات را ندارند. گروه‌های آسیب‌پذیر برای دریافتاین خدمات در اولویت هستند. اگر واقعن به کمک حقوقی نیاز دارید، می‌توانید با این مرکز تماس بگیرید.

Hrvatski Crveni križ (صلیب سرخ کرواسی)

شماره‌ی تماس: + 385 1 4655 814

فاکس: + 385 1 4655 365

نشانی: Ulica Crvenog križa 14, P.P.93, 10001 Zagreb, Croatia

صلیب سرخ کرواسی به مهاجرانی که در بازداشتگاه Ježevo، به سر می‌برند، آن دسته از افرادی که در انتظار دریافت جواب درخواست پناهندگی هستند و در مراکز نگهداری از پناهجویان زندگی می‌کنند و همچنین مهاجرانی که تحت قانون حمایت بین المللی در کرواسی جواب مثبت گرفته‌اند،کمک‌های بشردوستانه‌ی محدودی ارائه می‌دهد.

HSUST - Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (انجمن مترجمین رسمی قضایی)

نشانی: Draškovićeva 25, 10000 Zagreb

شماره‌ی تماس: 099 502 1926

آدرس سایت: http://www.hsust.hr/

توییتر: https://twitter.com/hrsust

HSUST در کمپ پناهندگی شهر Slavonski Brod و همچنین از سپتامپر 2015، در طول مسیری که پناهجویان طی می‌کنند،فعالیت دارد. این انجمن برای دادگاه مترجم در اختیار متقاضیان گذاشته، کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌دهد و برای پناهجویانکار ترجمه انجام می‌دهد.

 Go back