کرواسی

شرایط فعلی در کرواسی : https://live.w2eu.info/fa/croatia-fa/
اطلاعات مسیر بالکان - انتشار زنده از سایت به اروپا خوش آمدید :

اطلاعات برای مهاجران و پناهندگان که از یونان به شمال اروپا سفر مینمایند.

تماس ها در کرواسی

تعداد سازمان‌های که در کرواسی به مهاجران کمک می‌کنند، محدود بوده و هیچ سازمانی وجود ندارد که به طور ویژه به مهاجران بدون اوراق هویت کمک‌رسانی ‌کند.  نام و نشانی سه سازمان اصلی که حمایت‌های محدودی ارائه می‌دهند، در اینجا قید شده‌ است:

Read more …